Sök IDstory   

Vi producerar berättelser - IDstories - inom fem fokusområden

Storytelling är allt viktigare i kommunikation och marknadsföring. En IDstory har en kund eller en sponsor. Vi gör en del berättelser mer nåbara. Alla IDstories är optimerade för olika skärmstorlekar.

Hus

1.  Kommersiella fastigheter och hus

Varje hus har en story och en IDstory ger nytta och värde för hyresgäster, besökare, fastighetsägare, arkitekter och andra.

IDstories om hus är medskapare i en stads kultur.

Alla hus har en berättelse, gör den synlig

Läs mer om värdet av en IDstory om hus och fastigheter

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst för yrkesverksamma. Se IDme.se
Bli kund till en IDstory om en fastighet och få en egen IDme-design.

Fabriker

2.  Fabriker och industrier

Det händer många spännande och innovativa saker inom fabriker och industrier. Berätta om detta så att fler vill arbeta där och förstår vikten av modern produktion. Det är värt en bra IDstory.

Trenden är att konsumenter och kunder vill veta mer om produktionen av den vara de planerar att köpa.

  • Många unga människor en uppfattning om att fabriker och industrier är tråkiga arbetsplatser. En IDstory om er produktion kan bidra till att fler vill studera naturvetenskapliga ämnen. Det är viktigt för vår välfärd.

Se insidan från utsidan

Läs mer om värdet av en IDstory om fabriker

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst för yrkesverksamma. Se IDme.se
Bli kund till en IDstory om en fabrik och få en egen IDme-design.

Ekman

3.  Kultur och bildning

Bildning är en väg till både personlig utveckling och förståelse av historia och framtid. Att vara allmänbildad - ett begrepp värt en diskussion - är oftast den högst värderade egenskapen i olika listor. Läs mer

Sevärdheter

4.  Offentliga rum

Muséer, parker, forskningshus, torg, stationer och andra mer eller mindre offentliga rum har ofta en intressant berättelse. Vi har bl a ett koncept Se insidan från utsidan™Läs mer

Personer

5.  Personer i vår historia

Om ovanliga vanliga personer som kulturpersoner, nyskapare, entreprenörer och några andra som också lämnat intressanta spår att följa. Inga kungar, filmstjärnor eller om Winston Churchill. Läs mer

Storytelling och Värde

  • Storytelling är idag ett centralt koncept i nästan all kommunikation. Vi började 1997.
  • IDstories bidrar till att fler finner och läser det ni vill förmedla till andra.
  • Varje IDstory har en kund eller sponsor.
IDstories situationsmodell

IDstories Situationsmodell

IDstories situationsmodell

IDstories-tjänsten baseras på vår Situationsmodell och vår syn på Informationsbekvämlighet och Tillgänglighet. Punkterna 1 - 3 är frågor till läsaren och punkt 4 handlar om vad en innehållsägare gjort nåbart och synligt.

En liten utmaning om varumärken

taglines game

Vilka kända varumärken döljer sig bakom dessa företagsslogans/taglines? Se alla nio - och svaret.

IDstories® är ett i EU registrerat varumärke.