Sök IDstory
  

Vi producerar berättelser - IDstories - inom fem fokusområden

Storytelling är allt viktigare i kommunikation och marknadsföring. En IDstory har en kund eller en sponsor. Vi gör en del berättelser mer nåbara. Alla IDstories är optimerade för olika skärmstorlekar. Se mer information för kunder och sponsorer.

Hus

1.  Kommersiella fastigheter och hus

Varje hus har en story och en IDstory ger nytta och värde för hyresgäster, besökare, fastighetsägare, arkitekter och andra.

IDstories om hus är medskapare i en stads kultur.

Alla hus har en berättelse, gör den synlig

Läs mer om värdet av en IDstory om hus och fastigheter

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst om ditt nuvarande arbete och dig. Kunder till en IDstory får en egen IDme-design - se >100 exempel.

Fabriker

2.  Industrier och anläggningar

Det händer många spännande och innovativa saker inom industrier och anläggningar. Berätta om detta så att fler vill arbeta där och förstår vikten av modern produktion.

Trenden är att konsumenter och kunder vill veta mer om produktionen av den vara de planerar att köpa.

  • Många unga människor har en uppfattning om att industrier är tråkiga arbetsplatser. En IDstory om er produktion kan bidra till att fler vill studera naturvetenskapliga ämnen. Det är viktigt för vår välfärd.

Se insidan från utsidan

Läs mer om värdet av en IDstory om industrier och anläggningar

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst om ditt nuvarande arbete och dig. Kunder till en IDstory får en egen IDme-design - se >100 exempel.

Ekman

3.  Kultur och bildning

Bildning är en väg till både personlig utveckling och förståelse av historia och framtid. Att vara allmänbildad - ett begrepp värt en diskussion - är oftast den högst värderade egenskapen i olika listor. Läs mer om vetgirighet

Sevärdheter

4.  Offentliga rum

Muséer, parker, forskningshus, torg, stationer och andra mer eller mindre offentliga rum har ofta en intressant berättelse. Vi har ett koncept för hur man kan klicka på verkligheten™Läs mer om kultur och mobilitet

Personer

5.  Personer i vår historia

Om ovanliga vanliga personer som kulturpersoner, nyskapare, entreprenörer och några andra som också lämnat intressanta spår att följa. Inga kungar, filmstjärnor eller om Winston Churchill. Läs mer om livsöden

Storytelling och Värde

  • Storytelling är idag ett centralt koncept i nästan all kommunikation. Vi började 1997.
  • IDstories bidrar till att fler finner och läser det ni vill förmedla till andra.
  • Varje IDstory har en kund eller sponsor.
IDstories situationsmodell

IDstories Situationsmodell

IDstories situationsmodell

IDstories-tjänsten baseras på vår Situationsmodell och vår syn på Informationsbekvämlighet och Tillgänglighet. Punkterna 1 - 3 är frågor till läsaren och punkt 4 handlar om vad en innehållsägare gjort nåbart och synligt.

En liten utmaning om varumärken

taglines game

Vilka kända varumärken döljer sig bakom dessa företagsslogans/taglines? Se alla nio - och svaret.

IDstories® är ett i EU registrerat varumärke.