BYGGmax och E.ON

homeIDstories.se vertical
BYGGmax

BYGGmax-butikerna var tidigare självständiga enheter. Men 1 januari 2004 slog de sig samman till ett bolag, vilket möjliggjorde ett gemensamt elinköp. Inför detta hade Rickard Ljunglöf på BYGGmax sett över elavtalen och den totala elkostnaden:

”Många hade tillsvidareavtal. Och eftersom butikerna ofta är igång från klockan 05:00 till 20:00 kostade det onödigt mycket. Vi sökte ett billigare alternativ. Men också ett där vi själva inte behövde bevaka elbörsen. Vi är bra på byggmaterial, inte elmarknaden. Därför ville vi ha en stark samarbetspartner”.

Bengt Andersson på E.ON fick förtroendet och lösningen blev Kundens Val: ”Det är ett perfekt upplägg om kunden vill avlastas. Rickard och jag har tillsammans kommit överens om ett rimligt pris för den volym de förbrukar och nu bevakar jag elmarknaden åt dem.”

Rickard Ljunglöf är nöjd: ”Kundens Val är det mest prisvärda och praktiska för oss. Vi expanderar ständigt och vill kunna koncentrera oss på vår egen verksamhet. Dessutom har samarbetet sänkt vår elkostnad med cirka 18 procent! Sånt gillar vi, BYGGmax handlar ju om att pressa priser.”

 

EnergiDirigent

Med EnergiDirigent effektiviserar du energiförbrukningen maximalt och därmed får ditt företag lägre energikostnader. EnergiDirigent är ett helautomatiskt styr-, mät- och övervakningssystem utan begränsningar vad gäller antal funktioner och objekt.

ByggMax

BYGGmax

Byggvaruhandelskedjan startades i början av 1990-talet. Idén bygger på en liten, effektiv organisation, låga priser samt ett smalt, utvalt sortiment som kunderna plockar själva på drivein. Tillväxttakten är hög; i snitt öppnar sex nya BYGGmax-butiker om året.

pil Läs mer om energieffektivisering på www.eon.se

pil Läs mer på www.eon.se

(Denna IDstory är ett äldre, inte aktivt, uppdrag för E.ON)

Skapad: Senast ändrad: