Ramlösa och E.ON

homeIDstories.se vertical
Ramlösa

Torbjörn Jern E.ON och Ramlösas Curt Leidig och Karl Widlöf vet att systematisk energieffektivisering ger betydligt mer än en droppe i havet.

Ramlösa och E.ON började samarbeta 1998 när Ramlösa ingick i Orklaägda Pripps-Ringnes.

”Då misstänkte vi att det fanns stora möjligheter att spara energi genom att se över vår process. Elavtalet skrevs med Sydkraft bland annat för att de kunde erbjuda Energiloopen”, berättar Curt Leidig.

Analyssteget resulterade i en bruttolista med åtgärder, där Ramlösa bland annat valde att satsa på optimering av panndrift och övergång till nattkompressor. Totalt sparar detta över 260 000 kronor varje år.

”Vi satsade också på ökad ventilation, även om det faktiskt var en fördyrning, men det har gjort att arbetsmiljön har förbättrats. Effektiviseringsarbetet har dessutom givit oss ett nytt energitänkande. Sådant kan visserligen inte mätas i pengar men är värt mycket för oss”, menar Curt Leidig.

Desto mer mätbara är utsläppen till luft. Under samma period har de minskat med cirka 110 ton koldioxid och 95 kg kväveoxider per år, trots att Ramlösaproduktionen ökat med 30 procent. En effektivisering som definitivt är värt att höja ett glas för.

Oljepriset gjorde säkert sitt till då”, menar Thomas Alfh. ”Först handlade det om att använda naturgas för att värma lokaler och att producera ånga. Konverteringen innebar ingen stor investering – allt som behövdes var en ny brännare.”

Idag är Sempers naturgasanvändning fördubblad, till cirka 10-11 GWh om året.

”Ja, nu använder vi även gas i två av pannkakslinjerna. Gas direkt i stekningen är överlägset. Gas ger snabbare reglersvar, så det är lätt att få perfekt temperatur i laggen – en förutsättning för pannkakor med jämn och hög kvalitet. När det blir aktuellt med nya maskiner kommer vi helt klart att satsa på gasdrivna”, säger Thomas Alfh.

Ytterligare en fördel är att effektabonnemanget hade blivit svårt att täcka med el. Och energikostnaden skulle ha blivit högre då.

”Dessutom är gastillflödet mycket pålitligt, vilket är viktigt eftersom processen är känslig. Vi är också glada för att 30 procent av vår förbrukning täcks med lokalt producerad biogas. Energilösningen har gjort det lättare att nå vårt miljömål att minska utsläppen”, säger Thomas Alfh.

Energiloopen®

E.ONs samarbetsmetod effektiviserar energi- användningen på industrier och företag. Metoden omfattar fem grundsteg: utredning, analys, beslut, genomförande och uppföljning.

Semper

Ramlösa

Ett av Sveriges få naturliga mineralvatten, populärt både på Nobelmiddagen och till vardags. Ramlösa Hälsobrunn invigdes officiellt 1707. Idag är Ramlösa en del i Carlsberg Sverige. Ramlösa är marknadsledande i Sverige och Danmark och är ett premium-varumärke även i ett flertal andra länder. Årsproduktionen ligger på 50 miljoner liter.

pil Läs mer om energieffektivisering på www.eon.se

pil Läs mer på www.eon.se

(Denna IDstory är ett äldre, inte aktivt, uppdrag för E.ON)

Skapad: Senast ändrad: