Hus och fastigheter

En IDstory är en berättelse i ett designat och igenkännbart format. Ägare som har flera hus med en IDstory samlas i ett eget tema.
Se kundexemplet Malmö Cityfastigheter.

 

Om värdet av en IDstory för fastighetsägare

 • Hus och fastigheter med en mobil ingång är en modern och intressant service till hyresgäster och andra.
 • Länkar till lediga lokaler, fastighetens ägare och kontaktvägar med mera kan ge direkt affärsnytta.
 • En IDstory kan tillföra värde i samband med olika finansiella transaktioner och i andra presentationer.
 • Green marketing. Informera om fastighetens grönhet.
 • En IDstory bidrar till husets och stadens kulturvärde.

Alla hus har en berättelse, gör den synlig

Beställare av en IDstory kan t ex vara en fastighetsägare, en/flera hyresgäster eller en arkitektfirma.

Om värdet av en IDstory för hyresgäster och besökare

 • De flesta som arbetar i en fastighet är intresserade av att få veta lite mer om fastighetens historia och närmiljö.
 • En IDstory är en del i det nya Kulturlandskapet med sin service till turister, flanörer och alla som är intresserade av hus.
 • Besökare kan surfa direkt till en IDstory och få veta mer.
 • Man kan få en överblick över husets kommersiella hyresgäster och kan direkt klicka sig till deras hemsidor.
 • Man kan få veta om det finns lediga ytor i fastigheten. Och vad fastighetsägaren och förvaltaren heter och kan kontaktas.
 • Man kan hitta IDstoryn via Google eller en IDskylt på fastigheten, via IDstories temasidor och på flera andra sätt.

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst om ditt nuvarande arbete och dig. Kunder till en IDstory får en egen IDme-design - se >100 exempel.

En IDstory kan ha ett brett innehåll

Utöver intressanta inblickar i en fastighets historia, kan en IDstory innehålla bilder både inifrån och utsiktsbilder, berätta lite om närmiljön och redovisa en del miljöfakta och mycket annat. Möjligheterna är många.