Industrier och anläggningar

Industriell verksamhet är mycket intressant. En IDstory bidrar till att fler vet lite mer om den välfärd som produceras i fabriker och anläggningar.

 

Trenden är att konsumenter och kunder vill veta mer om produktionen av den vara de planerar att köpa.

Se insidan från utsidan

  • En del företag har satsat mycket på att skapa spännande produktionsställen. Ju fler förebilder som syns, desto bättre kommer morgondagens industrier att bli.
  • Tyvärr har många unga människor en uppfattning om att fabriker och industrier är lite tråkiga. Redan ordet fabrik har lite samma trötta klang som klockor innan Swatch kom och klockor blev mode.
  • Att förändra bilden av industriverksamhet bidrar till att fler vill studera naturvetenskapliga ämnen. Det är viktigt för vår välfärd.
  • Verksamhetens miljöarbete ska gärna vara med i IDstoryn. Hållbar produktion är en allt viktigare del i ett företags varumärke.
  • Kombinera historia och nutid

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst om ditt nuvarande arbete och dig. Kunder till en IDstory får en egen IDme-design - se >100 exempel.

Öppenhet och sekretessfrågor

Det finns stora möjligheter att presentera en industri/anläggning i både text och bild utan att man avslöjar känslig information.