Kultur och bildning

Allmänbildning rankas av de flesta som en mycket högt värderad egenskap. Men kultur och bildning behöver förpackas och göras tillgänglig på nya sätt. IDstories är ETT sätt.

Kultur och Näringsliv

En av de idéerna med konceptet IDstories är att blanda kommersiella och kulturella berättelser. Målet är att personer i Näringslivet ska intressera sig mer för kulturfrågor och att sprida insikten att detta är bra för affärerna.

Många berättelser och många vägar in

IDstories funktion erbjuder också många vägar in till MER-vetande.

  • En IDstory handlar om ett avgränsat ämne. IDstoryn ska vara informativ, lite underhållande och hålla en god kvalitet.
  • Storytelling blir allt viktigare när man bygger varumärken. Kultur är ett tillväxtområde.
  • Se förslag till hur man kan Välja ämen för IDstories ..

Bli kund / sponsor till en IDstory inom kulturområdet

Det ökande intresset för kultur, historia och andra bildningsområden gör det allt mer attraktivt att vara kultursponsor. Bli sponsor till en befintlig IDstory eller nya IDstories.
Läs mer om kundinformation

IDstories AB var 2004 nominerade till ett nordiskt museipris i ett projekt som vi gjorde tillsammans med Nokia R&D i Helsingfors.