Det offentliga rummet

Här avses platser och objekt som är publika t ex muséer, forskn ingshus, slott och torg. Kallas ofta Points of Interest (POI).

 

I vår vision om informationsbekvämlighet ska det vara lätt att få veta mer, på ett sätt man själv bestämmer, om saker som man blir intresserad av. Det ska nästan vara som att klicka på verkligheten®.

Det borde vara lätt att få veta mer

IDstories om offentligt ägda byggnader

Statens Fastighetsverk, Akademiska hus och kommunala fastighetsbolag är exempel på stora ägare av offentliga byggnader.

Dessa byggnaders ägare söker sällan nya hyresgäster och här fyller en IDstory en lite annan funktion än för kommersiella fastigheter. En IDstory om objektet kan locka besökare, öka kännedomen eller låta intresserade ta del av aktuell forskning.

Bli kund eller sponsor till en IDstory om Offentliga rum

Initiativtagaren kan vara fastighetsägaren, en eller några hyresgäster eller en sponsor. Läs mer om kundinformation ..

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst om ditt nuvarande arbete och dig. Kunder till en IDstory får en egen IDme-design - se >100 exempel.

Turism och kulturbesök

Inom detta område finns det stort behov av att utveckla besökarnas intresse av att få veta mer och att kunna läsa på i förväg och inte minst läsa lite mer när man kommit hem.

Man ska gärna kunna ändra Tid, Plats och Format ...