Personer

Människor förändrar världen och vi blir ofta lite klokare och lite ödmjukare när vi följt några andras öden och berättelser.

Du finner berättelserna om personer i tre teman - kulturpersoner, företagare och alla personer. Man kan också ofta finna personer med utgångspunkt från en viss kyrkogård.

Att vandra med de som vilar

  • En IDstory om personer är oftast en bland flera berättelser från en viss kyrkogård.
  • Vi strävar efter att få fler IDstories om kvinnor.
  • Fokus är på personer med en intressant gärning, men också relativt okända personer kan porträtteras. Då ofta som representanter för sitt yrke eller sin miljö.

Svenska kyrkan är sponsor till många IDstories

Bli sponsor till en IDstory om en person

Det finns inte en sann bild av en person. En IDstory om en person är ofta både en lite personlig levnadsteckning och ger inblickar i dåtiden. Svenska kyrkan i Landskrona, Lund och Malmö är sponsor till många IDstories om personer, men också andra välkomnas.

Bonus

IDme (aj-di-mi) är en gratis kontakttjänst om ditt nuvarande arbete och dig. Kunder till en IDstory får en egen IDme-design - se >100 exempel.

Första personberättelsen kom 2002

Att vandra med de som vilar

Den första IDstoryn om en person publicerades 2002 och ingick i ett tema med personer som vilar på kyrkogårdar i Lund. Vid många gravplatser finns sedan dess en IDskylt som ger en mobil ingång till mer information.

Wikipedia grundades 2001 och Google 1998. Vi var en av pionjärerna med att bygga broar från den fysiska världen till den digitala världen och fick två patent beviljade för mobila tjänster.

Det finns en IDstory för kyrkogårdschefer, deras medarbetare och styrelser. Läs IDstoryn - vilar.