Frans Ekelund, arkitekt

homeIDstories.se vertical
Frans Ekelund

Historiska personer:

Frans Ekelund

1882-1965

I nästan 40 år var Frans Eklund stadsarkitekt i Landskrona. Han var byggmästarson från Malmö och tog sin arkitektexamen i Lund.

Landskrona sökte en ny stadsarkitekt 1913 och ville ha någon som kunde rita monumentala byggnader. Frans Ekelund sökte jobbet och med sitt spännande och djärva formspråk i hotell Savoy som merit, överglänste han sina konkurrenter.

Väl installerad i staden, fann han snart att det behövdes en annan arkitektur än grandiosa byggnader.

Med stort engagemang och stor energi började han stadsplanera för att lösa bostadsbristen för arbetare och låginkomst- tagare. På hans eget arkitektkontor växte det samtidigt fram ritningar på egna hem, fler- bostadshus, några fabriker, villor, gatlyktor med mera - stort och smått i en strid ström.

Ekelundskrift

Om Frans Ekelund

Hans hustru hette Elsa och de fick två barn.
Han byggde 1920 en villa vid en av de yttre vallgravarna i Landskrona. Han tyckte om att resa och seglade gärna.

När Frans Ekelund varit stadsarkitekt i Landskrona i tio år gav han ut en skrift - i A4 format - som innehåller c:a 60 sidor med foto av hus som han ritat. Där finns också skisser i både svartvitt och färg till ännu fler byggnader.

Ekelunds skrift innehåller också en verksförteckning på fyra sidor. Eftersom skriften kom 1923 hade han ytterligare 26 år kvar av sitt offentliga uppdrag som stadsarkitekt.

Ibland säger man att arkitekter döljer sina misstag med murgröna, men Frans Ekelund har gjort så mycket spännande och bra i Landskrona, att det nog vore en idé att göra en modern presentation.

savoy_hotell_malmö

Hotell Savoy i Malmö

Malmö stad behövde förnya sin entré från havet inför den stora Baltiska utställningen 1914. Hamngatan breddades, parker rustades upp och bland annat byggdes hotell Savoy. Mer om Savoy hotell plus

Arkitekt Tyke Tykesson, skriver mycket uppskattande om hotell Savoys arkitektur på Malmö Skönhetsråds hemsida.

Här finns bilder på några av Frans Ekelunds hus i Landskrona. Det finns drygt 80 bilder du kan se genom att skriva sökordet Ekelund i Landskrona Muséums fotoarkiv.

Trädgårdsstad och trädkampanj

Det flesta så kallade Egna hem ligger i norra delen av centrala Landskrona. Utbyggnaden av Egna hem skedde i tre olika etapper från 1910- till 1930- talet. Husen blev efterhand något större och även radhus tillkom. Trädgårdarna var ofta ganska stora.

Frans Ekelund tog tidigt till sig de tankar som formulerats på 1890-talet om den så kallade Trädgårdsstaden. Landskrona startade på hösten 2006 en kampanj som gav alla, en möjlighet att få plantera ett träd i staden. Landskrona är en stad som vill växa - på många sätt.

När Trädgårdsstaden kom till Landskrona

Frans Ekelund var en varm tillskyndare av det som kom att kallas Trädgårdsstaden. Grundformen för en trädgårdsstad formulerades i England kring 1890 av Ebenezer Howard.

Trädgårdsstaden var ett socialpolitiskt projekt för bättre boende för arbetare och ekonomiskt svaga grupper. Man skulle också kombinera det bäst av det goda livet på landet med närheten mellan människor i stadslivet. Småskalighet, grönska och en blandning av bostäder och arbete.

xke Jönssons bok Historien om en stad, kan man läsa Ekelunds referat från en bostadskongress i London - I allt pekar det öppna byggnadssättet och trädgårdsstadssystemet hän mot betydligt ökad folkhälsa, ett bättre hemliv och en ökad moral. Den goda bostaden är ett absolut hinder för många fysiologiska som sociala sjukdomar och utgifter för god bostadsproduktion medför därför delvis besparingar på andra områden. Läs mer om Trädgårdsstaden i denna uppsats - Trädgårdsstaden från historisk idé till dagsaktuell verklighet - av Emilia Jensen. 43 sidor Pdf

Träd

Plantera ett träd i Landskrona

Hösten 2006 startade Stadsbyggnadskontoret i Landskrona en kampanj där allmänheten erbjuds en möjlighet att få plantera ett träd i staden.

I skrivande stund har man fått ett tiotal träd- sponsorer, men målet är några hundra träd. (Denna kampanj är nu avslutad)

Frans Ekelund hade säkert uppskattat om hans namn och gravplats, hade inspirerat människor i nutiden att plantera träd. Man kan få välja bland många olika träd, så länge det inte är alm. De första träden har rotats i Stadsparken, men man är öppen för andra förslag.

Ge bort ett träd!

- texten är från kommunens information

Du kan nu, själv eller tillsammans med någon eller några andra, sponsra ett eller flera träd i kommunen. Kostnaden motsvarar kostnaden för träd och skötsel de tre första åren efter plantering, alternativt med ett mindre träd (ungträd) i någon naturlik plantering.

Så här lite kostar det

För ungträd är kostnaden 500 kronor och för övriga träd från 2 000 kroonor. Växtbädd iordningställs av kommunens parkenhet och den som ger bort ett träd får såklart gärna delta vid planteringen.

Som tack sätts också en skylt eller gemensam minnestavla upp visande trädgivarens namn, trädets namn samt planteringsår. Kommunen ansvarar därefter för skylten under 3 år.

Ring för information Teknik- och Stadsbyggnadsförvaltningen
0418-47 08 72 Curt Jansson eller Kundtjänst på 0418-47 36 20

Om almsjukan

Almsjukan har under de senaste tjugotalet år gått fram som en farsot bland almarna i framför allt södra Sverige. Läs mer om almsjuka.

Hamnbyggnader

Hamnförvaltningen i Landskrona. Korsvirkeshus restaurerat av Ekelund. Tullhus till höger.

Sockerbolaget

Sockerbruksviadukten - kallad Säckarnas bro. Revs 1968

Villa

Villa på Strandvägen, som vid den tiden ej var breddad

Egna hem i Landskrona

Radhus

Radhus i Landskrona

Egna hem

Bilderna återgivna med tillstånd av Landskrona Museum. Gå till deras Fotoarkiv.

Savoy_hotell_malmö

Hotell Savoy i Malmö

Källa: Frans Ekelund, Presentation 1923. Färgläggning Johan Schlasberg

Gravplats

Frans_ekelund_gravplats

Gravplats för arkitekt Frans Ekelund och hans hustru Elsa

Frans Ekelund


Född i Malmö 18.11 1882
Död i Landskrona 13.8 1965

Stadsarkitekt
i Landskrona 1913 - 1949

Hans hustru
Elsa
Född av Winklerfelt

Född i Stockholm 29.4 1889
Död i Landskrona 30.8 1963

Landskrona nya kyrkogård är ritad av Frans Ekelund

Gravplatsen finns på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 74.

Skapad: Senast ändrad:

  • Anna M Blennow, Stadsarkitekternas epok - fyra porträtt 1870-1950. Byggforskningsrådet R23 1990
  • Åke Jönsson, Historien om en stad del 3:291f
  • Frans Ekelund, Presentation 1923
  • Historiska bilder: Landskrona Museum
  • Text och nya foton: Johan Schlasberg