enoch thulin concorde

Enoch Thulin,
Sponsor: Sv kyrkan i Landskrona

Kund eller sponsor

En IDstory har alltid en kund eller en sponsor för att en läsare ska kunna se berättelsens sammanhang. IDstories är en abonnemangsstjänst och vi arbetar fortlöpande med kvalitetsfrågor inom innehåll, design och it - t ex är alla IDstories behagligt läsbara också i mobiltelefoner.

Synpunkter och idéer är välkomna.

Kultur och Näringsliv

Under senare år har Storytelling blivit ett mycket viktigt sätt för organisationer att väcka intresse för sina produkter och tjänster. De bästa arbetar med att tillföra spännande och användbar information utöver traditionell reklam. Hamngatan 4 Malmö

En IDstory kan vara en av flera kanaler i en organisations marknadskommunikation. Flera IDstories inom ett tema ökar sannolikheten att fler hittar och läser berättelserna.

Om att vara sponsor till en IDstory

Det är positivt för anställda, kunder och en bredare allmänhet om en verksamhet visar en relation till något kulturellt intressant.

Man kan sponsra nya IDstories eller IDstories som redan finns. En IDstory kan alltid utvecklas. Det kostar mellan 200 och 2.000 SEK/år att sponsra en IDstory.

Hitta en IDstory

De flesta hittar våra IDstories via Google. Ofta kommer dessa högt upp tack vare att vi redan från början försöker skapa ett unikt innehåll och att presentera detta tekniskt korrekt. En sajt med unikt innehåll av hög kvalitet får dessutom generellt ett extra värde i Googles rankingsystem.

Flera av våra kunder och sponsorer - och en del andra - länkar till relevanta IDstories. Gör gärna det.

taglines

REBUS: Många varumärken har en textrad på några få ord under sina namn.
På reklamspråk kallade taglines eller pay-off. Mycket nöje - Lösning.

Bli kund eller sponsor till ett nytt tema

Berättelser inom ett visst område, geografiskt eller annat, hänger ofta samman och är intressant för läsarna.

Förslag till hur man kan välja berättelser

  • Lokalt: Välj t ex bland intressanta hus, platser och konstverk nära er verksamhet.
  • Person: Välj en intressant person i verksamhetens historia eller annan lokal person.
  • Verksamhetsnära: Välj något i anknytning till er verksamhet, kanske er produktion.

Starta en lokal intressegrupp för IDstories

IDstories kan skapas av intresserade personer, kanske en studiegrupp i er verksamhet. Det är inte ovanligt att personer som slutat vill bidra med sin kunskap. Vi kan göra själva webbpresentationen.

Inga Annonser i IDstories, men ...

Det finns inga traditionella annonser i en IDstory, men om ett företag i en fastighet vill sponsra en IDstory om sitt hus kan man lägga in ett stycke om sitt företag. Olika format är tänkbara.

Design av IDstories

  • En IDstory har en igenkännbar design och ger ofta läsarna lite intressant kunskap. En IDstory strävar efter att kombinera fakta med en personlig ton.
  • Vi samarbetar gärna med andra.

Kostnader och service

  • Varje IDstory har en fast årlig abonnemangskostnad. Mindre uppdateringar och statistik för dina egna IDstories ingår.
  • Produktionskostnaden för en IDstory beror på ambitionsnivån, möjligheten att återanvända text och bilder/video, och omfattningen av research och nya bilder
  • Produktionskostnaden kan betalas när IDstoryn är klar eller via ett flerårsabonnemang
  • Vi kontrollerar regelbundet att en IDstory har fungerande webblänkar.
  • IDstories® är ett i EU registrerat varumärke.