home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

A. P. Sjöberg

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

A P Sjöberg
A. P. Sjöberg

A.P. Sjöberg

1839 - 1913

Handlanden och fabrikör

A.P. Sjöbergs Fabriker

Axel Paulus Sjöberg började sin bana som praktikant hos handelshuset J.H. Dieden i Malmö.

1864 anlade han ett kritbruk i Södra Sallerup och därmed var grunden lagd till AP Sjöbergs Fabriker som snart utökades med Malmö vagnssmörjefabrik, med tiden den största i Sverige. Därefter tillkom Kreosotfabriken och Malmö nya tvålfabrik.

Firmamärke
Företagets firmamärke, en bevingad häst, finns bevarat i trottoaren utanför "Sjöbergska Palatset" på Östergatan.

Reklamtext i Malmö adresskalender 1915: Tillverkning av alla slags såpa, toilett- och tvätt-tvåler, vagnsfett och vagnssmörja, frost-fjärils-salva, m.m. Specialité: Chromolsåpa.

Efter A.P. Sjöbergs död drevs fabrikerna vidare av familjen, men ny teknik och ökad konkurrens gjorde det lönsamt att slå samman bolagen. MOHAB i Malmö köpte 1930 A.P. Sjöbergs kemisktekniska fabriker.

Familjen Sjöberg

Ida Sjöberg, f. Dahlberg (1857-1941) fick ge namn åt gården ”Idaborg” på Sallerupsvägen och har därmed gett namn åt Idaborgsgatan. Hon satt också i styrelsen tillsammans med sönerna. Dottern Sigrid gifte sig med kritbolagets VD Einar Hörstedt.

Sonen Arvid blev VD i företagen efter fadern och sonen Hugo styrelseledamot. Arvid satt i kritbolagets styrelse i 49 år och Hugo i 44 år. Sonsonen Hugo Sjöberg J:r var VD och ägare till AB Malmökrita långt in på 1980-talet.

Malmökrita
Malmökritas firmamärken

Malmökrita

Det framgångsrika kritbruket i Södra Sallerup slogs med tiden ihop med flera andra kritbruk, först i ett försäljningsbolag och därefter i ett gemensamt aktiebolag. Man ägde också stora jordegendomar som brukades under namnet Kvarnby Jordbruks AB, marken såldes 1965 till Malmö kommun.

Den kvarvarande rörelsen drevs av Hugo Sjöberg J:r under namnet Malmökrita. Företaget såldes sedermera till Faxekalk i Danmark och ingår nu i det belgiska bolaget Lhoist. Verksamheten i Malmö är nerlagd sedan flera år.

Sjöbergska palatset
Sjöbergska Palatset

Sjöbergska Palatset

I kvarteret Humle vid [Drottningtorget] uppförde A.P. Sjöberg 1894 ett kontors- och hyreshus som idag går under namnet ”Sjöbergska Palatset”. Arkitekt var Alfred Arwidius

Huset är ett byggnadsminne

Arkitekt var Alfred Arwidius och stilen en imiterad renässans med mycket tinnar och torn. Bakom huset uppfördes fabriksbyggnader och hit flyttade alla de kemiska fabrikerna sin tillverkning. Huset är sedan 1987 byggnadsminne.

A.P. Sjöbergs gravplats
Gravplatsen är belägen på Sankt Pauli kyrkogård i Malmö
Gravsten A.P. Sjöberg

Skapad: Senast ändrad: