home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Carl August Cederborg

TEMAN: Landskrona | Personer

Carl August Cederborg
August Cederborg

Carl August Cederborg

1849-1933

Carl August Cederborg publicerade mer än 40 verk och var under många decennier en mycket läst författare. Förhoppningsvis kan denna berättelse locka nya läsare till hans värld av äventyr och historiska scener i den skånska snapphane- och Göingebygden.

Cederborg föddes 1849 i Kviinge socken i Kristianstad - se församlingens hemsida. Fadern hette Tufve Svensson och hade tagit sig namnet Cederborg. Carl August skriver i sina minnen kärleksfullt om sin mor Emma, född Löfvengren.

Gryts_kyrka
Det var i Gryts kyrka som Carl August såg sin far predika för första gången

Carl August gick några år på Katedralskolan i Lund, men pressad av faderns krav på höga betyg i bland annat latin, fick han efter tre år nog.

Under ett tiotal år var Carl August jordbrukare, först på faderns prästgård och sedan på en egen gård. Dålig ekonomi tvingade honom att söka andra vägar. Efter en tids medarbetarskap i tidningen Södra Sverige, blev han delägare och redaktör i Skånes Allehanda, som ägdes av Hans Österling. Idag mera känd som far till poeten, författaren och ledamoten i Svenska Akademin Anders Österling↗ svW

Hustru och barn

1877 gifter sig C August med Olofva Kronholm från Landskrona och de får tre barn. Olofva dör 51 år gammal och begravs i Kronhamns familjegrav. Där vilar också Cederborg. Gravplats och porträtt ↓.

Från tidningsman till författare

Cederborg och Hans Österling hade också eget tryckeri. 1887 gav de ut August Strindbergs Fadren, vid en tidpunkt då andra förläggare inte ville eller vågade publicera Strindberg. I Fernebrings och Robertsons bok finns två Strindbergbrev till Cederborg.

I början av 1890-talet höjer Cederborg sina ambitioner från att skriva krönikor och dagsjournalistik till att skriva böcker. 1899 utkommer Göingehövdingen och året därpå Den siste snapphanen. 1905 är tidningsmannabanan slut och han blir författare på heltid.

Stora upplagor - 1,5 miljoner

Cederborgs romaner lär ha sålts i över en och halv miljon exemplar. Böckerna om snapphanetiden - senare delen av 1600-talet - är de mest välkända.

Idag kan man inte köpa någon bok av Cederborg via landets största nätbokhandlare. Den årliga biblioteksutlåningen ligger kring 4-6.000 av den samlade produktionen. Han är mest läst i Kristianstad med omnejd, i Malmö utlånas några tiotal per år.

Läs början av Göingehövdingen ...
Göingehövdingen - Inledning

Året 1676 var för Sverige och dess nyerövrade provinser ödesdigert. Den 29 juni hade konung Kristian V landstigit i Råå med en ståtlig och fruktansvärd armé, vilken den svenska krigsstyrkan kände sig för svag att möta, och samtidigt inföll den danske generalen Gyldenlöwe i Bohuslän, genombröt svenskarnas försvarslinje söder om Vänersborg och utbredde sig härjande och brännande över Västergötland. Emellertid hade den svenska huvudhären i Skåne, 7 000 man under fältmarskalken Helmfelts befäl, dragit sig undan för övermakten, först över Kristianstad till Blekinge, sedan uppåt Småland. Återtåget liknade nästan en flykt ...

Kapitel 1. Prästen och zigenerskan

På eftermiddagen den 6 juni 1677 sågs en ryttare av ganska egendomligt utseende långsamt färdas fram på den smala, slingrande väg, som från kyrkbyn Kviinge i södra delen av Östra Göinge härad leder upp till den gamla, en halv mil därifrån belägna adelsborgen Wanås. Mannen var lång och hästen var liten, vadan ryttarens i väldiga stigbyglar av trä instuckna fötter befann sig i en hotande närhet av den gropiga och steniga vägen. Det var en mager, gänglig figur vars kantiga, liksom i trä skurna drag skulle givit hela gestalten ett frånstötande drag, om inte de små klipska ögonen, åt det stela, av ett gråsprängt hakskägg och yviga mustascher prydda ansiktet förlänat ett skimmer av vaken intelligens ... Citat ur boken Göingehövdingen av Carl August Cederborg -

Några röster

Citaten ovan presenterar både tidsperioden och berättarstilen. I Fernebring och Robertsons bok är det många som berättar om hur mycket glädje de fått av att läsa Cederborgs böcker.

Bokförläggaren Gerhard Bonnier skrev, endast 12 år gammal, ett brev till Cederborg

Fast jag är son till en bokförläggare och tycker att alla böcker borde komma ut på min pappas förlag måste jag skriva och säga att de bästa böcker jag vet kommer ut på ett annat förlag. Jag tycker nämligen att inga böcker är så bra som Cederborgs romaner. Jag har läst dem allesammans och tycker väldigt bra om alla men bäst om Göingehövdingen. Jag har läst nästan alla historiska romaner som finns för pojkar men jag tycker Herr Cederborgs är bäst.« Och så avslutar han. Snälla herr Cederborg, skriv några rader så jag åtminstone får herr Cederborgs namnteckning.

Och Cederborg svarar: Bland många brev jag fått från äldre och yngre läsare av mina böcker är ert ibland de mest välkomna. Källa: Eva Bonnier om sex generationer Bonniers. Pdf

Litteraturhistorikern Britt Dahlström säger om hans författarskap; Enastående bra! Det är både underhållning, spännande handlingar och intressanta personer ... Han är noggrann med fakta och har lärt sig hur folk levde.

Jan-OLof Olsson - Jolo skriver i ett kåseri den 17 augusti 1972; Från mina tidiga barnaår har Elanders tryckeri i Göteborg stått mitt hjärta nära därför att där trycktes min avgjorde dåtida favoritförfattare. Han hette Carl August Cederborg.....

Många år senare stöter Jolo åter på sin bortglömde favoritförfattare....

Döm om min häpnad när jag i våras i det väldiga köpcentret i Västerås steg in i en bokhandel och där fann korgar av Cederborgromaner till nedsatt pris. Plötsligt vaknade minnen av de långa läskvällarna med Cederborg och jag inköpte kilovis av honom igen....Man kan tillbringa tolv år med att sakta ta sig igenom Marcel Proust utan att det går framåt just, medan man klämmer två Cederborg på en kväll. Man undrar nämligen hur det ska gå och kan inte hålla sig av spänning...

Åren i Stockholm

1905 flyttade Cederborg till Stockholm. De första åren bodde han inne i staden, men flyttade 1914 till Tattbyvägen i Saltsjöbaden. Här skrev han 26 av de drygt 40 verk som gavs ut. Hans döttrar Helga och Blenda hade förblivit ogifta och flyttade in i huset i Saltsjöbaden. Hilma Andersson, 1873 - 1955, var under många år - till 1929, hushållerska i familjen och på baksidan av ett kort av sig själv, skrev han C. Aug. Cederborg till Fr. Hilma Andersson med ett hjärtligt tack för många års trogna tjänster.

Olofva Cederborg
Olofva Cederborg
Hilma Andersson
Hilma Andersson

Biografi om Cederborg

Vill man veta mer om Cederborgs liv och få en utmärkt introduktion till hur han tänkte och vad han ville med sitt författarskap, måste man läsa C. Aug. Cederborg, Snapphanetidens berättare av Lars Fernebring↗ svW och Mac Robertsson. Deras bok är huvudkällan till denna IDstory.

På Lars Fernebrings hemsida, finns också berättelsen om den kreativa tillfällighet som gav material och upphov till deras bok. Cederborgs dotter Helga skänkte 1968 ett rikt arkivmaterial till Universitetsbiblioteket i Lund.

Carl August Cederborg
Gravplats för Carl Cederborg och hans hustru Olofva Cederborg

Texten är C. Aug. Cederborg 1849 - 1933
Olofva Cederborg, född Kronhamn, 1853 - 1904

Gravplatsen finns på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 25.

Skapad: Senast ändrad: