home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Caroli Kyrka, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Caroli lyrka
Caroli kyrka

Caroli kyrka i Malmö

Butiker och andra företag ↓

Före detta Caroli kyrka är idag en del i köpcentret Caroli City. Att driva köpcentrum är idag en utmaning för många till exempel [Entré]

Caroli City var ganska nergånget när fastighetsbolaget Profi 2006 förvärvade köpcentret och 2009 kyrkobyggnaden. Som alla andra köpcentra i staden valde man strategin att försöka investera sig ur krisen och gjorde detta mycket ambitiöst och med ambition att integrera köpcentret med historiska och kulturella värden. Dock var detta dyrare och svårare än man trodde. Förlusterna ökade och 2015 gav Profi upp. Om ägarbytena ↓

Före detta Caroli kyrka i Malmö

Caroli kyrka har fått sitt namn efter Karl XI, som 1683 gav sitt tillstånd till en tysk församling i Malmö.

Gudstjänsterna hölls på tyska till 1778, men från 1831 enbart på svenska. I slutet av 1800-talet hade församlingen växt till över 20 000 personer och på kyrkostämman 1876 beslutades, att man skulle bygga en ny kyrka. Denna invigdes 1880.

Kyrkan tillhörde tidigare S:t Petri församling och dess förnämsta föremål var den s.k Mazepakalken. Denna nattvardskalk är troligen ett krigsbyte under Karl XII:s krig. Församlingen finns inte längre och den är nu en del av Malmö pastorat.

Caroli kyrka + Caroli City = sant

Carolus 32
Kvarteret Caroli

Sydsvenska Dagbladet publicerade i oktober 2009 artiklar om att Caroli kyrka är på väg att köpas upp av fastighetsföretaget Profi.

Profi ägde den fastighet i vilken köpcentret Caroli City är inrymt. Man hade planer på att integrera de bägge fastigheterna. Dom kom, förlorade och sålde.

 

Caroli kyrka
Musik i Caroli kyrka

Musikhögskolan i Malmö gav ofta konserter i Caroli kyrka. Kanske blir det mer kultur.

 

Caroli kyrka
Frans och Anna Suell, minnestavla

Minnestavlorna är för Frans Suell d 1817 och hans hustru Anna d 1831. [Frans Suell] var en framgångsrik köpman och entreprenör. Om Anna Suell står

Hon var ej övermodig i lyckans dagar, fördrog med sinnesstyrka dess föränderlighet, tänkte klokt, handlade ädelt. Levde och dog som en sann cristen

Gamla framtidsplaner för Caroli kyrka med omnejd

2009 publicerade Profi en pressrelease om Caroli kyrka och Caroli City. Där meddelades bland annat om överlätelsen av Caroli kyrkoplan med kyrkobyggnaden (fastigheten Malmö Innerstaden 1:152) till Profi Fastigheter.

Själva församlingen upphörde 1949 och sedan år 2000 har byggnaden varit uthyrd till Musikhögskolan i Malmö. Svenska kyrkan uttalade

Detta var ett enhälligt beslut i kyrkofullmäktige som kommer att förbättra vår ekonomiska situation idag och gynna utvecklingen av vår verksamhet framgent, säger Anders Lindberg, vikarierande kanslichef, Svenska kyrkan i Malmö. För Svenska kyrkan innebär överlåtelsen minskade kostnader och att resurser frigörs till verksamheten i Malmö.

Detta var ett enhälligt beslut i kyrkofullmäktige som kommer att förbättra vår ekonomiska situation idag och gynna utvecklingen av vår verksamhet framgent, säger Anders Lindberg, vikarierande kanslichef, Svenska kyrkan i Malmö. För Svenska kyrkan innebär överlåtelsen minskade kostnader och att resurser frigörs till verksamheten i Malmö.

Profi hade stora planer och sa

Planeringen för en omfattande investering i det intilliggande Caroli köpcentrum är i slutskedet och förvärvet av kyrkobyggnaden utgör en viktig tillkommande komponent för hela kvarterets utveckling. Vi önskar förstärka Caroli kyrkoplan som allmän mötesplats och vill bevara kyrkobyggnaden som det vackra arkitektoniska landmärke det är. Den framtida inriktningen bör även spegla byggnadens traditionella roll i staden, en öppen och inbjudande plats, säger Gustav Björkman, investeringsansvarig på Profi.

Ägarbyten

2015 gav Profi upp och sålde ex-kyrkan och Caroli City till 'A Group Of Retail Assets Sweden AB'. Men vem äger egentligen Caroli köpcentrum? I den första asken ligger fastigheten i Fastighets AB Carolus 32, som ingår i Agora, som sedan 2018 ingår till 100% i Dagon Sverige AB som är helägt av börsnoterade Klövern AB.

Förutsättningen för hela konceptet är att människor handlar mat på Malmborgs som utan tvekan står för det största inflödet av människor. Butiksomsättningen är hög och tyvärr flyttade Bianchi sina cyklar och sin restaurang, Hamrelius bokhandel gick i konkurs vilket också den stora kläd- och multibrandbutiken Woods (1.200 kvm) gjorde men drevs vidare av köpcentret under namnet 1880, ett namn som anspelade på året för den nya kyrkans färdigställande. Restaurang Vapiano lämnade 2015. Listan på tidigare hyresgäster växer. Ny hyresgäst är bland annat tyskägda Lidl.

Även Agora misslyckades med sin satsning på Caroli. Det är inte lätt att driva köpcentrum.

Skapad: Senast ändrad: