home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Carl Gunnar Herrlin

TEMAN: Landskrona | Personer

Carl Gunnar Herrlin

Carl Gunnar Herrlin

1885-1958

Carl Gunnar Herrlin föddes i Karlskrona 1885 och var son till folkskolläraren Carl Johan Herrlin och Ida Katarina Andersson

Han gick i skola i Karlskrona, studerade i Lund och prästvigdes 1907. Han tog 1912 folkskol- lärarexamen och verkade i Skåne i olika perioder som lärare, skolinspektor och präst. Han var kontraktsprost i Rönneberga härad 1950 - 55.

I Lunds stifts herdaminnen står "G H kom att höra hemma inom den rörelse som går under beteckningen Kyrklig förnyelse. Han verkade oförtrutet för att levandegöra gudstjänstens skönhet och rikedom." Läs mer om Kyrklig förnyelse.

Tegnérkännare och humanist

Herrlin var en brett beläst person och var bland annat en stor kännare av Esaias Tegnér.

Själv skrev han flera biografier, Tegnérstudier och inte minst redigerade han i två decennier stiftets julbok. Han var en uppskattad vältalare - koncis, logisk och ändock med hjärtats värme.

Christian_X_medalj
Christian X:s frihetsmedalj

De danska flyktingarna

Gunnar Herrlin gjorde en stor insats för de danska flyktingar som kom till Landskrona under andra världskriget. För detta arbete fick han kung Christian den X:s frihetsmedalj. Den präglades i c:a 3.000 exemplar och mottogs i Sverige av bland andra Gustav V och Folke Bernadotte.

Olle Herrlin och Laurentiistiftelsen

Hans son Olle Herrlin, var en av de unga präster som 1938 startade den högkyrkliga Laurentiistiftelsen i Lund.. Denna driver idag S:t Laurentii kyrka och ett studenthem i Lund. Olle Herrlin gifte sig med Ylva Thulin, dotter till flygpionjären [Enoch Thulin] och hans hustru Maja. Olle Herrlin var biskop i Visby 1965-1981.

Frågan om kvinnliga präster, är kanske den fråga som en bredare allmänhet mest förknippar med högkyrklighet. Kyrkomötet beslutade 1993 att inte prästviga män som motsätter sig ordningen med kvinnliga präster. En präst som idag vill få en högre tjänst inom kyrkan, måste också förklara sig beredd att arbeta med andra präster oavsett kön.

Kyrkoordningen 31 kap. 2 § 5 stycket:

Domkapitlet får förklara den behörig att utöva uppdraget som präst som har förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön

Kristusfigur

Gravplatsen

Gravplatsen är prydd med ett konstverk i trä av konstnärinnan Eva Spångberg.

Eva Spångberg, 1923-2011, arbetade enbart med religiösa motiv. Hennes verk finns i många kyrkor.

gravsten
Gravsten för Carl Gunnar Herrlin och hans hustru Elisabet Herrlin

Gravplatsen finns på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 63.

Eva Spångberg
Konstnärinnan Eva Spångberg
(foto Birgitta Persson)

Eva Spångberg

Eva Spångberg↗ svW är utbildad ämneslärarinna, skulptris, tecknare och målare. Hennes verk är färgstarka och ofta lätta att känna igen.

Spångberg arbetade enbart med religiösa motiv. Ofta i ek, men också i andra träslag som lind, bok och björk. Hon har också snidat krucifix, julkrubbor och altarkors.

Spångberg har också illustrerat böcker.

Hon har gjort en Mariaskulptur i S:t Johannes kyrka på Landskrona kyrkogård.

Skapad: Senast ändrad: