home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Dropgolf Park

TEMAN: Golf | Innovationer

a green with a view

En vanlig golfbana med fokus på Närspel

Denna berättelse handlar om hur spelformen Dropgolf - som kan spelas på alla banor - kan komma att påverka hur golfbanor designas. Man kan tänka sig tre situationer.

Dropgolf Park

Dropgolf Park är världens första golfbana med fokus på Dropgolf. Namnet är en referens till spelformen Dropgolf och att den är mer parklik än de flesta golfbanor.

gräsklippning

Driftskostnader och ekonomi

Genom att man börjar spela Dropgolf mellan 100 - 10 meter från green blir det billigare att driva en Dropgolf-bana. Man klipper en behagligt böljande 5- 7 meter bred väg från tidigare tee:s till c:a 100-120 meter från green. Sedan klipps fairway mot och runt green som vanligt. Antalet bunkrar som ska skötas minskar och inga tee:s ska underhållas.

Då man också kan börja spela Dropgolf bredvid eller bakom green kan man skapa några DropBoxes - mindre platser där man kan droppa bollen - bakom och runt green.

Dropgolf Park, ekologi och miljö

Golfbanearkitekter och många i golfbaneindustrin är medvetna om vikten av att göra golfbanor mer miljövänliga. Detta betyder bland annat färre kemikalier, lägre förbrukning av energi, vatten och konstgödning.

Dropgolf Park kommer att förbruka mindre vatten än vanliga golfbanor - på många platser en viktig fråga - och vara mer ekologiskt rätt än vanliga golfbanor. Det finns stora möjligheter att uppvisa en bredare fauna och flora än vanligt.

Var i världen öppnas en första Dropgolf Park?

golfbanemiljö

Golfbanedesign och Dropgolf Park

På vanliga golfbanor kan en boll i princip hamna var som helst i en bred korridor - ruffar, semiruffar och fairway - från tee till en bit bakom green. På Dropgolf Park är de första 70-80% av alla hål mer av en trädgård, en park där man promenerar, men aldrig letar golfbollar. Detta ger helt nya möjligheter att designa en golfbana.

I Dropgolf Park förstärks naturupplevelsen och bilden som är från en fransk trädgårdsanläggning illustrerar en möjlig fusion av Golf and Gardening. Inställningen till och placeringen av hinder kommer att vara annorlunda i Dropgolf Park, då hinder är en del av spelet på ett annat sätt än i vanlig golf. Greenerna i Dropgolf Park är självklart välskötta men hög snabbhet är inte ett självändamål. Alltför snabba greener saktar ner spelet och ökar kostnaderna.

Framtidens golfbanor blir mer olika

Golfbanor och sätten att spela golf kommer att bli mer olika. Ett minskande antal spelare, färre golfrundor per spelare och svag ekonomi i många klubbar talar för ökad variation inom golfvärlden.

Få länder har mer än 25% kvinnliga golfspelare.

Vilken möjlighet att skapa historia för framtiden. Golfbranschen och inte minst golfindustrin är överdrivet macho och som många säger alltför distance crazy Dropgolf är världens första könsneutrala spelform på vanliga golfbanor. Dropgolf Park är en möjlighet att skapa något verkligt annorlunda och likväl något som är helt baserat på golfens historiska spelregler.

Många golfbanor har under senare år blivit alltför svåra för de vanliga golfspelarna. Denna utveckling har bland annat drivits fram av de stora proffstävlingarna och deras annonsörer och sponsorer. Proffsspelarna har blivit supertränade idrottsmän medan vi andra snarare har sämre kondition än bättre.

Dropgolf mycket mediavänligt då både män och kvinnor kan delta i samma tävling. Tävlingar i Dropgolf är också lämpliga för nya mediaformer som mobiler och paddor med mindre skärmar. Genom sitt kortare format och mindre yta att täcka blir produktionskostnaderna för en golf-show låga.

Golf och hälsa

golfbil

Dropgolf har en tydlig hälsoprofil. På Dropgolf Park finns golfbilar och andra fordon endast i undantagsfall. Fokus är på att promera golf, inte att åka golf.

Golf som en del i en hälsosam och samtidigt socialt givande livsstil är en intressant målgrupp. Det finns få, om någon, golfklubb som satt detta i centrum för sin verksamhet. Läs mer om golf och hälsa

Golf och enkelhet

Grundläggande i modern design och marknadsföring av de flesta produkter och tjänster, är att man ska göra det lättare för intresserade: att få veta mer, inte behöva läsa manualer, lätt att få hem varan, lätt att betala och så vidare. I golf finns en trend att göra det svårare att spela golf.

I Dropgolf föreslår jag att man slopar tidbokningen på de banor som är gjorda för Dropgolf, att alla golfhandikapp är heltal och ej heller behöver man komplicera scorekort och greenskötsel genom att ange pinnplacering på green. Det finns för många faktorer som bidrar till att göra golf dyrare och detta ökar trösklarna för nya spelare.

Golf och tid

Den största orsaken till att färre spelar golf är att många anser att en golfrunda tar alltför lång tid Dessutom har tiden för att spela en runda ökat - slow play

Man får inte glömma att världens vanligaste golfare med god marginal är en före detta golfare Här finns enligt många i branschen den största potentialen för framtiden. Hur vill dessa personer spela golf?

Sponsororer och Dropgolf Park

Någonstans i världen finns det säkert företag som ser spelformen Dropgolf som en sponsormöjlighet. Den snabbare spelformen, att män och kvinnor kan tävla mot varandra i samma tävling och fokus på närspel gör Dropgolf till ett unikt format.

Du är välkommen att kontakta Johan Schlasberg, strategikonsult och innovatör, i frågor om omvandling av golfklubbar och Dropgolf.

Skapad: Senast ändrad: