home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Einar Bager

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Einar Bager
Självporträtt ca. 1920. Privat ägo. Ur "I historiens lustgård med Einar Bager"

Einar Bager

1887 - 1990
Konstnär och Malmöhistoriker.

Einar Bager utbildade sig till konstnär på Konstakademin i Köpenhamn och genom resor i Tyskland och vistelser i Paris. Trots sitt konstnärsskap är det ändå som historiker man främst minns honom.

Det började med några artiklar om släkten Bager i Sydsvenskan kring 1930 och en tecknad rekonstruktion av [Stortorget ] på 1600-talet. Text och bild skulle även i fortsättningen följas åt, berättelser om Malmös byggnadshistoria ledsagades av exakt tecknade rekonstruktioner som gav liv åt historien.

Bestraffning
Bestraffning på 1600-talet. Rekonstruktion av Einar Bager 1931. Malmö Stadsmuseum.

Einar Bager ägnade större delen av sitt långa liv åt Malmös historia och blev med tiden ”allvetande”. I Stadsarkivets gömmor letade han pusselbitar till sina artiklar som ofta publicerades först i Sydsvenskan och sedan i Malmö Fornminnes-förenings årsböcker. Genom bidrag från bl.a. Malmö Förskönings- och Planteringsförening utgavs också flera böcker om och av Einar Bager.

I båda föreningarna blev han med tiden hedersledamot. Han satt också i Museinämnden under många år och grävde även rent bokstavligt i Malmös historia under de många rivningarna i stadens centrum. 1956 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet.

tora delar av Malmös historiska byggnader försvann under hans tid men några fick han räddat genom att skapa opinion eller genom att visa på de omistliga värden en byggnad ruvade på bakom seklers puts och ombyggnader. Rosenvingeska huset, Jörgen Kocks hus m.fl. Byggnader som ändå revs fick genom honom sin historia dokumenterad.

Einar Bager
En 91-årig Einar Bager knäböjer vid S:t Petri kyrkas altartavla för att studera en nyfunnen gravsten.

Trots sin fantastiska kunskap och sina många publicerade böcker och artiklar behövde Einar Bager inte skriva för att försörja sig. Han satt i flera styrelser och förvaltade släkten Bagers fastigheter och ”papper”.

Sin sista artikel publicerade han 1989, året innan han dog. Han var då blind sedan några år men hade ”huvudet i behåll”. Einar Bager påverkade och hjälpte flera generationer Malmöforskare, både genom sin forskning och det sätt han presenterade den på. 103 år är ett långt liv och Einar Bager tog väl vara på åren. Nedan hans gravplats på [Gamla kyrkogården].

gravplats einar bager

Skapad: Senast ändrad: