home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Enoch Thulin

TEMAN: Landskrona | Personer

Enoch Thulin

Enoch Thulin

1881 - 1919

Vid något tillfälle i den unge Enoch Thulins liv fick han sitt livs idé och sitt livs mål. Han skulle bli flygare. 1894 kom han till Lund, dit modern som nybliven änka flyttat från Simris - idag Simrishamn i Skåne, med sina sex barn.

År 1900 flög bröderna Wright i USA↗ svW för första gången. Då var Enoch 19 år och kanske han hade redan samlat uthållighet för en karriär som flygare. En allvarlig ung man - fångad av en idé.

Det har sagts att Enoch fascinerades av fåglarnas flykt, men han insåg säkert direkt att härma fåglar inte var en bra metod för att flyga. Först måste han förstå flygandets teoretiska grunder. En doktorsavhandling i Lund 1912 om luftmotstånd, blev ett steg på vägen.

Bra källor för att lära sig mer om Enoch Thulin

Är du i Landskrona, gå in på stadens muséum och besök industriutställningen.

Läs gärna de utmärkta berättelserna skrivna av kulturförfattaren Åke Jönsson och den flyghistoriskt sakkunnige Jan Waernberg.

Flygvärlden har sina entusiaster, en sådan heter Mikael Karlson och bor strax utanför Lund - klicka här för att se en video på ett flygande Thulinplan. (nytt fönster)

Thulinmedaljen

Thulinmedalj
Thulinmedaljen
Thulinmedalj_baksida
Baksidan

Bilderna visar Thulinmedaljen, som är den finaste flyg- tekniska utmärkelsen i Sverige. Den finns i valörerna guld, silver och brons.

Jag frågade Jan Waernberg, vad en ung person idag främst skulle lära sig av Enoch Thulin. Svaret kom direkt - framtidstro.

Thulinplan
Thulinplan
Thulinplan

Om Thulins bolag och affärer ↓

Enoch Thulin var mycket driftig och bolaget expanderade snabbt. Men han tog stora risker, väl stora enligt många. Och hur var det med den hemliga storordern?

Elsa Andersson ↓ blev Sveriges första kvinnliga aviatör, på Thulins flygskola i Ljungbyhed. Dog ung och olycklig i ett fallskärmshopp. Hennes liv blev bok av Jacques Werup och film av Jan Troell -
Så vit som en snö.

Enoch Thulin i karriären

Efter sin fil kand började Enoch (som bytt namn från Enok) 1905 undervisa i matematik, fysik och kemi i Malmö. 1906 - 1912 var han i skiftande omfattning lärare i Stockholm och där han kom i kontakt med Svenska Aeronautiska Sällskapet, och blev medlem 1908.

Thulin kommer till Landskrona

År 1912 fick Enoch Thulin sitt flygcertifikat i Frankrike. Han var 31 år, hade blivit fil dr på en avhandling om teorier inom flygområdet och hade lärt sig flyga, samt varit gymnasielärare några år och var klar med den banan. Var nästa steg enkelt, en fortsättning på en strategi eller fanns det reella val?

En flygare var på den tiden en sann pionjär. När man steg ur planet efter landning - om man inte hade slagit ihjäl sig - möttes man av applåder. Man kunde flyga och få betalt av åskådarna, även om den affärsidén hade sina svagheter. Kanske Thulin fångades av allt det ogjorda inom området. 1909 hade italienaren Marinetti publicerat det Futuristiska Manifestet ↗ svW, vars första rad löd Vi vill besjunga kärleken till faran, förtrogenheten med energin och oförvägenheten. En tid för stordåd.

Exercisfältet - Exan
Bilden visar var Thulinfabriken låg, samt det tredje provflygfältet

I Landskrona hade Hjalmar Nyrop och Oscar Ask arbetat sedan 1910 med att konstruera flygplan. Deras första plan fick öknamnet Gräshoppan, för att det studsade snarare än flög.

Men Oscar Ask gav inte upp, utan redan följande år samlades nästan 10 000 personer på Exercisfältet i Landskrona för att bevittna en flygning. Fältet även kallad Exan ligger norrut, utanför bilden.

Exan var mer gömställe för kaniner än asfalterad landningsbana och vid ett tillfälle slutade flygningen med haveri och en nära döden upplevelse för den unge Ask. Som redan nästa dag började rita på ett nytt plan.

Det var till den publiken och dessa flygplansentusiaster Enoch Thulin reste. Landskrona fanns en mogen planteringsjord för en man med flygambitioner. Thulin köpte sitt första flygplan 1913 och gjorde de kommande åren många uppmärksammade flyguppvisningar.

Thulin bildar bolag

1913 bildar Thulin bolaget AVIS - Aeroplansvarvet i Landskrona - med vännen Ask. Nästa alla nya bolag har lite strul med ägandet och likviditeten. Så också Thulin. Några plan och motorer såldes. Försvarsvänliga damer samlade in medel till Thulinplan, men det räckte inte och uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Dalén ↗ svW, trädde in som storägare i det nya bolag, som i april 1919 fick namnet Thulinverken. Gustaf Dalén, som grundade AGA och var blind sedan 1912 efter en laboratorieolycka, hade troligen träffat Enoch Thulin flera år tidigare. Dalén var född 1869 och blev lite av en mentor för Enoch Thulin.

Högtflygande planer

Thulinverken
Reklambilden från 1918 visar full fart och styrka.

Thulin som affärsman

Enoch konstruerar flygplan och företaget säljer också många flygplansmotorer. Antalet anställda växer 1917 till 350 personer och sex månader senare till närmare 500 anställda. I en kort period 1918 har man 800 anställda.

1916 leverar man sina första motorer. 1917 var årsvinsten c:a 1,2 MSEK på en omsättning av c:a 9 MSEK.

Bolaget ökade löpande sitt aktiekapital från 100.000 1915 till 6 miljoner i sept. 1917. Gustaf Dalén och Enoch Thulin ägde 1917 c:a 30% av bolaget. I Svensk Flyghistorisk revy 1980, kan man läsa följande

... Genom att kunna utlova snabba leveranser fick bolaget under 1918 en beställning från ett sydamerikanskt land på 33 miljoner kronor. Beställningen är omgiven av stor sekretess och är i förvaltningsberättelsen för 1918 omnämnd utan angivande av detaljer. Huvudsakligen torde beställningen ha gällt motorer ...

För att klara denna stora beställning beslutade styrelsen om en nyemission på 2 miljoner. Denna återkallades i samband med att 1:a världskriget tog slut och den stora 33-miljonersbeställningen stoppades

... Ehuru kontraktet ej var undertecknat hade bolaget gjort stora investeringar och varuinköp för att kunna hålla den utlovade leveranstiden. Både produktionsapparat och varulager utsattes nu för en katastrofal värdeminskning...

I artikeln redovisas en intervju gjord med Einar Egnell (tekn. chef och t. f. VD) när Thulin i januari 1919 avsade sig posten som bolagets VD). ...Det var den stora beställningen från en sydamerikansk stat som föranledde styrelsen at genomföra den kraftiga ökningen av bolagets produktionskapacitet ... Han [Thulin] tog väldiga risker...

Waernberg skriver

... 33-miljonersbeställningen var märklig. Det finns starka skäl att anta, att ett "sydamerikanskt land" helt enkelt var ett täcknamn för ett europeiskt land, som Tyskland eller Ryssland, för vilket AETA (Thulinverken) inte skulle kunna erhålla exportlicens.

Thulin som företagsledare - riskaspekter

Den 11 november 1918 tog 1:a världskriget slut. Samma dag, om inte långt tidigare, måste Thulin och företagets ledning och styrelse insett, att företaget stod inför mycket omfattande problem. Bolagets chansstagning på en stor order och fortsatt krig hade misslyckats totalt. Krisen var ett faktum.

200 man avskedades i december och i april var arbetsstyrkan nere i c:a 80 personer. Thulin kunde omöjligen vara kvar i bolagets ledning och han åkte utomlands några månader, för att både vila sig och kanske få inspiration till andra produkter. Flygplanstiden var över.

Man ska vara försiktig med, att i efterklokhetens sken bedöma en situation och en person. Men Thulin tog alltför stora företagsrisker och gick säkert också över gränsen för det lagliga.

Han hade lärt sig leva med en personlig riskprofil på ett sätt, som inte alls lämpade sig för Thulin som företagsledare. Företaget hade säkert både svår växtvärk och en felaktig strategi baserad på en krigssituation. Med en bättre och starkare styrelse, hade man kanske kunnat hejda expansionsivern, förberett sig för en fredsproduktion och lagt en ny grund för företaget.

Thulins död blev på något sätt också en symbol för en Ikaros ↗ svW flykt. Efter Thulin producerade bolaget bilar en kort period och verkstadskompetensen blev till andra företag i staden. Men detta är en annan berättelse.

Elsa Andersson och fallskärmar

Enoch Thulin hade inte fallskärm. Det första svenska hoppet från ett flygplan skedde 1920. De första fallskärmarna hade en lina som var fastsatt i flygplanet, som automatiskt utlöste skärmen när hopparen hade kommit under planet. Man trodde att hopparen skulle svimma av farten och inte skulle klara att själv utlösa sin skärm. Amerikan Leslie Irvin blev först i världen med ett free fall jump. Han grundade Irvin Aerospace 1919. Alla skärmar blev snart manuella.

Elsa Andersson 1897 - 1922, fick sitt flygcertifikat på Thulins flygskola i Ljungbyhed 1920. Elsa blev Sveriges första kvinnliga pilot. Hon gick också på fallskärmsskola i Tyskland.

Elsa Andersson (Amanda Ooms) och Enoch Thulin (Reine Brynolfsson) i
Så vit som en snö ↗ svW

Elsa Andersson hade nog svårt att finna sig själv och flyg och fallskärmshopp blir som flyktförsök undan ödet. I hennes femte hopp, i Askersund 1922, fastnar hennes ena arm i en rem och skärmen utvecklas för sent och hennes liv är till ända.

Hennes öde fascinerade regissören Jan Troell och författaren Jacques Werup. Det blir en film Så vit som en snö, som får flera priser vid Filmgalan 2001 i Göteborg. Werups bok kom ut 1996 och här följer några rader..

Werup

... ändå försöker fadern, in i det sista, utan ord, förhindra hennes avfärd. Han förstår att resan till det sömniga Landskrona är just en sådan färd som våghalsiga upptäcktsresanden inte drar sig för: illa underbyggd, vådlig, lik en sådan ödesdiger expedition som påbörjats med drömmar och entusiasm som deltagarnas enda utrustning.

Han säger ingenting, för vad kan en fader egentligen säga till ett barn med drömmar? Om han hindrade henne? Låste in henne? Hur skulle det snart se ut i en sådan värld?

Thulinspår i Landskrona

På Landskrona Muséum kan man se föremål och bilder från Thulinepoken. För några år sedan fanns ett speciellt Thulinrum, men det är idag borta och flera av objekten finns i utställningen över stadens industriella historia.

Det fanns ett Enoch Thulin gymnasium som bedrev så kallad yrkesförberedande utbildningar - inom Bygg, El och Industri. Man hade en undersida om Enoch Thulin på sin hemsida.

Det finns en Enoch Thulins väg och en Enoch Thulins flygplats. Den drivs av Landskrona Flygklubb och hemsidan har flera historiska bilder. Till exempel flygplanet Gräshoppan, som förevisades inne i matsalen på stadens största hotell. Enoch Thulin ansåg att alla kommuner borde anlägga en flygplats och satsa på framtiden inom flyget.

Finns det fler spår - hör av dig.

Thulins begravningståg

Nästan hela Landskrona följde Enoch Thulin till sista vilan på nya kyrkogården, där för övrigt hans vän och medarbetare Oskar Ask också vilar - i kvarter 40.

Enoch Thulin dog den 14 maj 1919, när han gjorde en provflygning i Landskrona inför en kommande uppvisning. Han hade inte flugit på ett år, men kände sig troligen utmanad av de duktiga flygare från kontinenten som skulle visa upp sig i Köpenhamn. Thulin var emot konstflygning och tog inte onödiga risker. Den 14 maj tänjde han dock på gränserna för vad dåtidens plan klarade. Hans Thulin K kom i en spinn, som inte gick att häva. Han dog innan han nådde marken. Uppståndelsen i staden blev lika stor, som om Christer Fuglesang ↗ svW hade kraschat med sin rymdfarkost i Nybroviken i Stockholm.

Han efterlämnade en pionjärgärning, ett företag, sin framtidstro, sin hustru Maja och deras dotter Ylva, född 1918 i Stockholm och senare gift med sonen till en [präst i Landskrona].

Gravplats_thulin
Gravplats för Enoch Thulin

ENOCH THULIN
född 15 sept 1881
14 maj 1919

MAJA THULIN
Född 4 april 1894
Död 6 juli 1973

VÄNNER RESTE VÅRDEN

Foto/retouch på gravplatsen: J. Schlasberg. Den undre bilden är något beskuren.

Gravplatsen finns på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 44

Skapad: Senast ändrad: