home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Frans Henrik Kockum

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Frans Henrik Kockum
Frans Henrik Kockum

Frans Henrik Kockum

1802-1875

Entreprenör är det ord vi i dag använder för att beskriva en person som Frans Henrik Kockum d.ä. Trots att hans far hade tobaksfabrik och fastigheter och hans mor var dotter till den store industrimannen [Frans Suell] blev det ingen dans på rosor för Frans Henrik.

När hans far Lorens Kockum plötsligt dog 1825 var hela Malmös finansliv i gungning. 1817 hade stadens enda bank, Malmö Discont, kraschat. Även faderns dödsbo sattes i konkurs, men Frans Henrik fick överta driften av tobaksfabriken och gjorde det med den äran. Det blev så småningom mycket pengar i vinst som kunde investeras på annat håll.

Ett av många projekt var att starta ett gjuteri söder om staden. (Där ligger nu Davidshalls Torg. Kockumsgatan och Verkstadsgatan minner om verksamheten.) Man började med jordbruks-redskap och spisar men snart kom ångmaskiner, järnvägsvagnar och båtar att dominera. På 1870-talet blev området för trångt och man sökte sig ut till hamnen. Här kom Kockum att genom hundra år dominera med sina verkstäder och dockor. Det var under ett halvt sekel Malmös största arbetsplats med som mest nästan 6 000 anställda 1960.

Kockums varv
Sjösättning av jagaren Claes Horn på Kockums varv i Malmö 1931

Den stora bockkranen är nu borta men Kockums finns kvar som ubåtsvarv och ägs numera tillsammans med Karlskronavarvet av HDW Group i Kiel.

Frans Henriks tobaksfabrik gick även den en lysande framtid till mötes. 1913 slogs flera stora svenska tobaksbolag samman och bildade Förenade Svenska Tobaksfabriker. När Svenska Tobaksmonopolet bildandes 1915 var Kockums vid Västergatan i Malmö den enda kvarvarande fabriken i Skåne.

Malmö cigarr- och tobaksbolag
Varumärke registrerat den 11/11 1886 av Malmö Cigarr- och tobaksbolag

1962 byggdes Frans Suells Tobaksfabrik i Malmö hamn. Hit koncentrerades all tillverkning av cigarrer och cigariller samt stora delar av cigarettillverkningen.

Så småningom tog Volvo, genom Swedish Match över och döpte om det hela till House of Blend för att sedan sälja cigarettillverkningen till Austria Tabak och koncenterera resten till andra fabriker. Idag står fabriken tom.

Frans Henrik var även inblandad i en mängd andra företag i Malmö, Kallinge, Ronneby, Örmo, Landskrona och Lomma. Det var sockerindustri i samarbete med - [sockerkungarna Tranchell] i Landskrona -, järnverk, malmfält, kopparverk, tegelbruk, rederier, ångkvarn, porslinsfabrik och tändsticksfabrik mm.

Kockums Mekaniska Verkstad
Kockums Mekaniska Verkstads brevhuvud på 1870-talet

Allt blev inte guld men mycket har funnits kvar som livskraftiga företag in i vår tid.

Frans Henrik Kockum d.ä. var en stor man inte bara i Skåne, utan även i hela det svenska näringslivet.

gravplats för F H Kockum

Gravplats på [Gamla kyrkogården] som är granne med [Gustaf Adolfs Torg].

Skapad: Senast ändrad: