Hus

Ägare som har flera hus med en IDstory samlas i ett eget tema. Se Fastighets AB Trianon.

Husen är en reflektion från ett fönster i fastigheten Orkanen på andra sidan vattnet.

Om värdet av en IDstory för fastighetsägare

 • Hus och fastigheter med en mobil ingång är en modern och intressant service till hyresgäster och andra.
 • Länkar till lediga lokaler, fastighetens ägare och kontaktvägar med mera kan ge direkt affärsnytta.
 • En IDstory kan tillföra värde i samband med olika finansiella transaktioner och i andra presentationer.
 • Green marketing. Informera om fastighetens grönhet.
 • En IDstory bidrar till husets och stadens kulturvärde.

Beställare av en IDstory kan t ex vara en fastighetsägare, en/flera hyresgäster eller en arkitektfirma.

"Alla hus har en berättelse, gör den synlig"

Om värdet av en IDstory för hyresgäster och besökare

 • Många som arbetar i en fastighet är intresserade av att få veta lite mer om dess historia och närmiljö.
 • En IDstory är en del i det nya Kulturlandskapet med sin service till turister, flanörer och alla som är intresserade av hus.
 • Besökare kan surfa direkt till en IDstory.
 • Man kan få en överblick över husets kommersiella hyresgäster och kan gå direkt till deras hemsidor.
 • Man kan få veta om det finns lediga ytor i fastigheten. Och vad fastighetsägaren och förvaltaren heter och kan kontaktas.
 • Man kan hitta IDstoryn via Google, en IDskylt på huset, via IDstories temasidor och på andra sätt.

En IDstory kan ha ett brett innehåll

Utöver intressanta inblickar i en fastighets historia, kan en IDstory innehålla bilder både inifrån och utsiktsbilder, berätta lite om närmiljön och redovisa en del miljöfakta och mycket annat. Många möjligheter.

Villor och andra fastighetsobjekt

Ett nytt område för en IDstory är villor, gårdar och andra fastighetsobjekt. Kanske ett berättelse för ett hus som ska säljas eller hyras ut. Kanske som en del i underlaget inför en finansiell transaktion av något slag.