Kultur och bildning

Allmänbildning rankas av de flesta som en mycket högt värderad egenskap. Men kultur och bildning kan förmedlas och göras tillgängligt på många sätt. IDstories är ETT sätt.

Kultur och Näringsliv

En av de idéerna med konceptet IDstories är att blanda kommersiella och kulturella berättelser. Ett samhälle som är bra för många närmast kräver att personer i Näringslivet intresserar sig för kulturfrågor i vid mening. Det är också bra för affärerna.

Många berättelser och många vägar in

  • En IDstory handlar om ett avgränsat ämne. Den ska vara informativ, lite underhållande och hålla en god kvalitet.
  • Storytelling blir allt viktigare när man bygger varumärken. Bildning är ett bra tillväxtområde:-)
  • Se förslag till hur man kan Välja ämen för IDstories ..

Bli sponsor till en IDstory inom kulturområdet

Det ökande intresset för kultur, historia och andra bildningsområden gör det allt mer attraktivt att vara kultursponsor. Bli sponsor till en befintlig IDstory eller nya IDstories. Läs mer om våra tjänster

IDstories AB var 2004 nominerade till ett nordiskt museipris i ett projekt som vi gjorde tillsammans med Nokia R&D i Helsingfors.