Det offentliga rummet

Här avses platser och objekt som är i princip är publika till exempel järnvägsstationer, hamnar, muséer, forskningshus, minnesmärken och torg. Kallas ofta Points of Interest (POI).

IDstories om offentligt ägda byggnader

Statens Fastighetsverk, Akademiska hus och kommunala fastighetsbolag är exempel på stora ägare av offentliga byggnader.

Dessa byggnaders ägare söker sällan nya hyresgäster och här fyller en IDstory en lite annan funktion än för kommersiella fastigheter. En IDstory om objektet kan locka besökare, öka kännedomen eller låta intresserade ta del av aktuell forskning.

Bli sponsor till en IDstory om Offentliga rum

Initiativtagaren kan vara fastighetsägaren, en eller några hyresgäster eller en sponsor.

Turism och kulturbesök

Inom detta område finns det stort behov av att utveckla besökarnas intresse av att få veta mer och att kunna läsa på i förväg och inte minst läsa lite mer när man kommit hem. Vi har skrivit några få IDstories på engelska - Östra kyrkogården i Malmö som är en av dxe mest visade tack vare det stora internationella intresset för arkiteken Sigur Leweretz.

Man ska gärna kunna ändra Tid, Plats och Format ...