Personer

Människor förändrar världen och vi blir ibland lite klokare när vi följt några andras öden och berättelser. Ofta är det dessutom mycket intressant.

Många finner berättelserna om personer via olika teman. Och Google. Den första IDstoryn om en person publicerades 2002 och ingick i ett tema med personer som vilar på kyrkogårdar i Lund.

Bli sponsor till ett nytt tema eller en IDstory

  • Det finns inte en sann bild av en person. En IDstory om en person är ofta både en lite personlig levnadsteckning och ger inblickar i dåtiden.
  • Vi strävar efter att få fler IDstories om kvinnor.
  • Fokus är på personer med en intressant gärning, men också relativt okända personer kan porträtteras. Då ofta som representanter för sitt yrke eller sin miljö.

innovationer är ett av tjänstens fokusområden publicerar vi gärna berättelser om innovatörer och företagsgrundare.

Att vandra med de som vilar

Svenska kyrkan i Malmö, Lund och Landskrona är sponsor till många IDstories. Vid många gravplatser finns sedan många år en IDskylt som ger en mobil och direkt ingång till mer information.

Det finns en IDstory för kyrkogårdschefer, deras medarbetare och styrelser.