Platser och offentliga rum

Offentliga rum
Skissernas museum (i Lund)

Platser kan vara publika objekt som till exempel torg, minnesmärken, offentlig konst, järnvägsstationer, hamnar, muséer, och forskningshus. En del kallas i guider för Points of Interest (POI).

 

Teman om platser och offentliga rum:

Alla platser || Landskrona | Lund | Malmö | Kyrkogårdar

Om design och kostnader för alla IDstories ...


Bli sponsor till en IDstory om en plats eller objekt i den offentliga sektor.

Som man kan se via Teman ovan för till exempel Lund eller Malmö kan berättelserna ha stor variation. Ju fler berättelser inom ett tema desto större sannolikhet att besökarna läser flera.

Visa insidan från    utsidan

IDstories om offentligt ägda byggnader

Märkligt nog är för de flesta forskningsbyggnader mycket anonyma. Det står en skylt på huset och om man via Google hittar en hemsida är den inte gjord för den som vill veta lagom mycket om vad som händer på insidan. En IDstory om insidan gör denna nåbar från utsidan.

Statens Fastighetsverk, Akademiska hus och kommunala fastighetsbolag är exempel på stora ägare av offentliga byggnader.

En IDstory om objektet kan locka besökare, öka kännedomen eller låta intresserade hitta till aktuell forskning.

Initiativtagaren kan vara fastighetsägaren, en institution eller annan sponsor.

Turism och kulturbesök

Inom detta område finns det stort behov av att utveckla besökarnas intresse av att få veta mer och att kunna läsa på i förväg och inte minst läsa lite mer när man kommit hem. Vi har skrivit några få IDstories på engelska - Östra kyrkogården i Malmö som är en av de mest visade tack vare det stora internationella intresset för arkitekten Sigurd Lewerentz.

Skifta tid och plats för läsning

Om att ändra Tid, Plats och Format för att se en IDstory.