Vår vision från 1997

IDstories var en av pionjärerna inom Internet of Things (IoT). När jag (JS) började tänka informationsbroar 1997 fanns i princip inga globala sökmotorer, inga smartphones, inga eller få broar mellan fysiska och den digitala världen och ganska lite digitalt innehåll.

Jag ville göra det enklare att få veta mer om något man redan hittat.

IDstories och informationsbroar

De flesta som läser en IDstory hittar den via Google.
Andra vägar till en IDstory är via IDstories teman och i den verkliga världen t ex via en IDskylt.

På nätet har alla lärt sig att klicka på en länk för att få veta mer. Vi förklarar ibland konceptet informationsbro genom att säga att man kan klicka på verkligheten®. Olika former av broar från den fysiska världen till den digitala världen håller på att förändra hur vi får veta mer och hur vi ser på världen vi rör oss i.

IDstories-tjänsten är en liten nischad del av det enorma IoT ekosystemet, men det finns plats för många tjänster.

Internet of Things - introduktion

Som många påpekat är Internet of Things (IoT) ett - nu hypat - samlingsnamn för ett flertal olika processer där objekt och produkter blir smartare och uppkopplade via Internet eller nätet (ej samma sak).

Att maskiner kommunicerar med maskiner - M2M - och att ett Sakernas Internet (Internet of Things, Wikpedia) skapar många typer av Informationsbroar är självklart. Miljarder objekt kommer via Internet att få/ge en lätt nåbar ingång till mer information och styrning av olika former. Värmepumpar, bilar, arbetsmaskiner, elementet i huset (Googleägda Nest) för att nämna några få exempel.

IoT håller på att förändra många företags affärsmodeller och den grundläggande relationen mellan objektet, the Thing, och de som brukar och producerar den. En spännande analys av denna våg av förändring kan man läsa i en artikel i Harvard Business Review från november 2014 av den världskände ekonomiprofessorn Michael Porter och James Heppelmann, Vd på programföretaget PTC. Video med Michael Porter, 2015.

Andra intressanta artiklar är t ex The Internet of Things and the future of manufacturing från konsultföretaget McKinsey&Company 2013 och en artikel i amerikanska Barrons från 2014 Tech Outlook: The Next Industrial Revolution. Området är idag mycket stort -se t ex denna lista med 49 IoT-företag. En bra källa till konferenser, analyser och projekt inom IoT med fokus på Europa är theinternetofthings.eu.

Vi driver viss konsultverksamhet inom Affärsutveckling och IT .

Den som har flest ingångar vinner

De flesta hus har några få ingångar. Förr hade produkter knappt någon ingång mer än namnet på tillverkaren och kanske en adress. Nu exploderar antalet ingångar till produkter och objekt. De blir fler och smartare och styrs i allt lägre grad av de som äger objektet. Streckkoder och QR-koder ägs av tillverkaren eller distributören, men sociala media producerar allt fler av de ingångar som leder till information om objektet. Kontrollen av informationen om objektet har flyttats - mycket.

Informationsbekvämlighet i alla situationer

I analogi med att hus har fysiska ingångar säger vi att att allt fler objekt har mobila ingångar. Dessa objekt kännetecknas av att de både har en eller flera fysiska ingångar och flera ingångar till eller via den digitala världen.

Tekniker för informationsbroar

Fånga en IDstory i den fysiska världen

bar-mailer

SMS och e-post: Vi utvecklade i slutet på 90-talet bland annat en mobil streckkodsläsare och tjänst baserad på SMS och e-post. Se denna funktion. Den formen är ännu i bruk, men nu arbetar vi mest med NFC för att skapa informationsbroar från den fysiska världen till den digitala.

nfc chip

NFC och IDstories

NFC (Near Field Communication) är ett slags kommunikationslänk (jfr med Bluetooth) mellan två enheter som bägge har NFC inbyggt. NFC är en kortavståndsradio med en räckvidd på några få centimeter. Detta gör bland annat att man lätt kan skilja mellan olika men närliggande objekt.

NFC kan byggas in i mobila enheter, men även i skrivare och kameror med mera. Initiativtagarna till NFC Forum har som mål att utveckla en världsstandard för NFC. Det har tagit mycket längre tid än förväntat att etablera detta ekosystem för NFC. Att etablera ekosystem är svårt.

Se lista med smartphones med NFC. Den mest omskrivna användningen hittills av NFC är inom betalområdet som nu fått sitt stora genombrott tack vare att Apple erbjuder Apple Pay från och med iPhone 6. Dock är iPhone generationen iPhone 6 ännu (mars 2015) inte öppet för kommunikation via NFC-taggar. Många tror att det kommer.

The vision of the NFC Forum is to enable users to access content and services in an intuitive way by simply touching smart objects and connecting devices just by holding them next to each other.

NFC och IDstories

2004 gjorde IDstories - i samarbete med NOKIA, som kontaktat oss tidigare - en av världens första offentliga demonstrationer av NFC. IDstories var nominerade till en pris i en nordiskt museiförening - NODEM - för digitala lösningar. Läs om NFC och IDstories/Nokia i Helsingfors.

IDskyltar och IDdekaler

IDskylt

 

Denna typ av IDskylt finns vid gravplatser på flera kyrkogårdar

Vi tror att många är beredda att se längre på t ex en reklamskylt, om det finns ett enkelt sätt - att göra något. T ex beställa info/erbjudande - surfa direkt.

Ett [Story-ID] på ett hus, ett butiksfönster, ett objekt, i en trycksak osv ger en unik ingång - en Internet Door - till mer information. I framtiden kan denna utformas med en NFC-dekal för snabbare och enklare uppkoppling till nätet.

IDstories, som beviljades två patent inom detta område, har pågående projekt för att använda NFC i våra IDskyltar och IDdekaler med mera. NFC etablerar konceptet att objekt kan ha det vi kallar mobila ingångar.

waiting

Att fånga väntandes intresse

Reklamskyltar finns ofta på platser där människor väntar; tunnelbanan, flygplatsen, busskuren och tågperrongen.

walking

Att fånga gåendes intresse

Annonstavlan och butiksfönstret passeras förbi utan att man minskar takten. Det avgörs på 1-3 sekunder om det finns skäl att stanna. Vårt röda Story-ID är en signal om att det finns en digital och mobil ingång - en Internet Door.

Apple storsatsar på en teknologi som de kallar iBeacons. Det är en Bluetooth-baserad lösning inom området Location Services. Många -(exempel - tror och hoppas att iBeacons ska möjliggöra en ny kommunikations- och säljkanal till exempel när man befinner sig i ett varuhus. iBeacons är en Push-teknik vilket betyder att att meddelande sänds till mobiler (personer) som accepterat att automatiskt få information typ erbjudanden. Några kommer att gilla detta, många andra inte. Var observant på att många ofta blandar samman RFID-lösningar och NFC.

Det diskuteras ibland om skillnaden mellan NFC och iBeacons. Se denna utmärkta infographic om NFC och iBeacons. Ur ett IDstories perspektiv är NFC troligen mer intressant bland annat då NFC-taggen inte kräver någon ström. Frågan aktualiserar också vad vi beskriver i IDstories situationsmodell.

Time-shifting och presentationsmiljöer

media devices

En konsekvens av att nästan alla har ont om tid, är det ökande behovet av att kunna välja rätt tillfälle för att t ex kunna läsa, lyssna eller se mer om något som vi är intresserade av. IDstories-tjänsten skapades med denna ambition i grunden.

Vi talar om att man ska kunna skifta 3 saker

  • Skifta tid: Skilja mellan då man fångar en IDstory och när man läser den.
  • Skifta plats: Skilja mellan var man finner IDstoryn och där man läser den.
  • Skifta format: Fånga IDstoryn via mobilen och läsa den i en PC, iPad eller TV.

Man kan vilja skifta format för att få större och bättre bild och ljud. För att kunna lagra eller skriva ut en IDstory eller läsa den vid ett annat tillfälle än då man "fångade den". Eller för att man vill se IDstoryn tillsammans med någon annan/några andra. Sammantaget kallar vi det för att man har olika presentationsmiljöer.

Vår modell för att IDstories ska ha en bra Findability

Grundläggande för en IDstory är att den ska ha ett bra, ganska innehållsrikt och trovärdigt innehåll. Den handlar om ett definierat och avgränsat ämne - t ex om Enoch Thulin eller Golf och hälsa, inte om flyg eller golf.

Själva kodningen ska följa god webb-standard. Ju fler IDstories vi har, desto högre sajt-ranking-mervärde. Bland de mest omtalade metoderna för varumärken att synas på Internet är det som kallas Native advertising. Kan jämföras med Storytelling. IDstories passar ofta bra in i detta sammanhang.

idweb

Att finna IDstories via hemsidor

Det finns fastighetsföretag och många kommersiella hyresgäster i fastigheter som har en IDstory som länkar till denna. Så gör också en del församlingar i Svenska kyrkan och flera andra som har en relation till en IDstory. På Wikipedia finns också många länkar till IDstories.

Visitkort som exempel - och IDme-tjänsten

Att organisera visitkort och få veta mer om en person via dennes visitkort är ett klassiskt informationsbro-problem.

Vi har utvecklat en kontakttjänst - IDme - your story, där man som en brobyggande funktion kan ha en tryckt länk till sitt IDme. Det finns visitkort med NFC-taggar även om vi väntar med den implementeringen. Många länkar till sitt IDme [aj-di-mi] sina mejl. Jämför visitkort, IDme och Linkedin.

Kamera i mobilerna

Med kamera i mobilen blev det möjligt att antingen scanna in en QR-kod eller streckkod få veta mer ( bl a prisjämförelser) om en produkt. AR (Augmented Reality) för att få mer om t ex en intressant byggnad har testats av Nokia med flera. AR har enligt denna artikel i Computerworld 2014 ännu inte fått något genombrott i konsumentvärlden.

vertical arrows  Visa mer / Dölj
Mer om mobiler och kameror  

    För att scanna en QR-kod laddar man ner en gratis app, men den lösningen har också sina begränsningar. Man måste ladda ner en app och det är osäkert vad man egentligen får för extramaterial. Nokia hade (?) ett stort projekt där man kunde hålla mobilen mot någon sevärdhet (POI - Point of Interest) och sedan kombinerades mobilens GPS-koordinater med en bilddatabas.

En aspekt på detta är att det kan finnas flera olika Stories om varje objekt och hur ska detta organiseras?

Lite om streckkoder

vertical arrows  Visa mer / Dölj
Streckoder och Elektroniska produktkoder  

    RFID har funnits länge och är ett centralt hjälpmedel i det totala logistikflödet inom bl a handel och produktion. RFID är ett elektroniskt komplement till den välkända streckkoden. Mer om streckkoder. Länk till GS1-Sverige.