homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Georg Karlin

Georg Karlin

Georg Karlin

Georg Karlin

1859-1939
Hembygdsforskare, museiman

Georg Karlin grundade Kulturen i Lund 1882 och var en av föregångarna inom hembygdsrörelsen i Sverige under slutet av 1800-talet.

Georg Karlins plats

Georg Karlins plats

Rakt fram ser man ingången till Kulturens norra del. Till vänster några fönster på Akademiska föreningens baksida. Gatuskylten som är infälld i bilden sitter på korsvirkeshusets gavel.

Georg Karlin

Skapad: Senast ändrad: