home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Gamla kyrkogården i Malmö

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården vid Gustaf Adolfs torg

Kallas ibland:Gamla begravningsplatsen

Vid 1800-talets början var bristen stor på begavningsplatser i Malmö.

Gustaf Adolfs torg 1840
Gustaf Adolfs Torg på 1840-talet. Till vänster Fricks handelsgård, till höger kyrkogården. Akvarell av okänd engelsk besökare.

Det fanns då bara två kyrkor i Malmö, Tyska kyrkan, där [Caroli kyrka] nu ligger, och S:t Petri. Det finaste var att bli begravd inne i kyrkan, vilket inte gjorde luften mer hälsosam för kyrkobesökaren, men även utanför på de två kyrkogårdarna var det trångt och man kunde inte räkna med att få vila i frid någon längre tid. Efter några år grävdes benen upp för att ge plats åt nyanlända.

De gamla fästningsvallarna, som omgett Malmö sedan medeltiden och vid varje orostid byggts ut och byggt starkare, revs i början på 1800-talet. Staden utvidgades med nästan dubbla ytan. Två stora torg tillkom, [Drottningstorget] och [Gustav Adolfs Torg] - karta se nedan, och dessutom en mängd gator, Stora och Lilla Nygatan, Norregatan, Stora Trädgårdsgatan m.fl.

Länge stod dessa nya områden mer eller mindre obebyggda, på Gustav Adolfs Torg betade fåren! En bit in på seklet blev det emellertid full fart på industrin i Malmö. Massor av människor flyttade in till staden från byarna runt ikring och tomterna bebyggdes efterhand.

Promenad
Vackert och rofyllt promenadstråk i centrala Malmö

Väster om det nya torget hade man planerat en promenad. Här skulle stadens fina familjer flanera på söndagarna. Vem som kom på idén att istället göra en begravningsplats av området vet vi inte, men den 10 nov. 1822 invigdes den med att rådmannen Isak Malmborg begravdes där. Han dog av ”häcktik” vilket låter som en ”stressrelaterad sjukdom” för att tala nusvenska.

begravningskvarter
Gamla Begravningsplatsen, med sina 11 kvarter, ursprungligen fanns det 7. Annexet uppe t.v.

Sju kvarter

Begravningsplatsen var ursprungligen uppdelad i sju kvarter. Fyra av dessa avdelades till gravställen, det femte avsattes för stadens fattiga och det sjätte för hospitalets hjon och personal. I det sjunde kvarteret begravdes självmördare!

Efterhand har fler kvarter tillkommit vid upprepade utvidgningar under 1800-talet.

Sydsvenskan
Fersens bro delade 1912 Gamla Begravningsplatsen i två delar vilket orsakade en del "uppståndelse"
Sydsvenskan
Thorvaldsens populära relief med ängel, barn och uggla, pryder många gravstenar.

Upprörda röster 1912

Inför Baltiska Utställningen 1914 beslöts att Slottsgatan skulle dras genom Gamla Begravningsplatsen och ansluta till en ny bro över kanalen – idag Fersens bro. Detta var nödvändigt för att få en direkt väg från Järnvägsstationen till utställningsområdet vid nuvarande Pildammarna.

Många upprörda röster hördes då ju en del gravar behövde grävas upp, men så blev det och 1914 skramlade spårvagnar med glada utställningsbesökare mellan gravarna. Detta förklarar varför en liten flik av begravningsplatsen idag ligger i Kungsparken vid ingången till Casino Cosmopol.

bilder
Vårens scillor förvandlar marken till ett blått hav.Järnstaketen och gravplatserna är väl vårdade av Kyrkogårdsförvaltningen.

En grön oas

Idag anläggs inga nya gravställen, men begravningar förekommer fortfarande. En minneslund har också anlagts, men främst är Gamla Begravningsplatsen en stilla park för Malmöbor och turister att vandra i.

Ett program har utarbetats för restaurering av gravställena. Träden kommer att inventeras, staketen återställas och stenarna kommer att rengöras samt texten fyllas i så att man åter kan läsa namnen på de gamla Malmöbor som vilar här.

Malmö discont

Bolaget som bildades för att riva vallarna skulle finansieras genom försäljning av den nyvunna tomtmarken. 1811 sålde man 81.000 kvm kring Södertull för 21.000 riksdaler banco.

Marken var ännu sank och obrukbar och de nya ägarna pantsatte delar av marken hos Malmö Discont för lån i reda pengar. Malmö Discont var en av bara fyra banker i landet och till att börja med en lysande affär, dock lånade man ut mot dålig säkerhet och för att dölja förlusten och i hopp om bättre tider lånade man ut mer. Känns det igen?

Malmö Discont gick i konkurs 1817. Det var en skandal som inte har haft sin like förrän kanske byggkraschen i början på 1990-talet. Malmös stora namn inom industri och handel var vid denna tid [Frans Suell], han satt med i styrelsen men räddades från skandalen genom att han dog av ålder året innan.

Efter kraschen såldes de belånade tomterna. Det var 40.000 kvm som belånats för 19.000 Rd. Auktionen inbringade 373 Rd. Det blir 1,4 öre per kvm! Det är till stor del på denna billiga mark som begravningsplatsen ligger.

Plan över Malmö
Förnyad plan öfver Malmö Stad med de förändringar som vid utstakningen af Nya Staden i stöd af Kongl. Maj:ts. nådigaste bref af den 15 november 1806 blifvigt gjorda.
Kanalen i Malmö
Gamla Begravningsplatsen sedd från Regementsgatan. Båtresenärerna ges ett extra majestätiskt perspektiv.
vid malmö kanotklubb
Malmö Kanotklubbs vackra träningssträcka, en vacker park att flanera i och en Gammal begravningsplats.

Skapad: Senast ändrad: