home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Golf och tid

TEMAN: Golf | Innovationer

golf och tid
Golf och tid

Golfens tidsproblem

Denna berättelse handlar om golf och tid. Det tänks mycket i golfvärlden för att hitta former för att man ska kunna spela golf fortare och här presenteras några av dessa.

Även om tiden för en golfrunda inte är problem för alla, är tidsåtgången det avgörande skälet till att flera miljoner i USA varje år slutar spela golf. Läs mer om golf och tid

Tee it forward
PGA USA och bland andra Jack_Nicklaus gillar konceptet TEE IT FORWARD.

Tanken är att man ska välja att spela från den tee som bäst passar ens spel. För många innebär detta att man startar längre fram och tack vare detta har man störe chans att nå green på två slag och spelet går fortare. Många kända proffs har ställt sig bakom TEE IT FORWARD, t ex Rory McIllroy

En enkät från 2012 visade att
56% spelade fortare, 56% skulle sannolikt spela golf oftare, 83% spelade in mot green med mer loftade klubbbor, 85% hade roligare och 93 kommer att spela TEE IT FORWARD igen. Läs mer på hemsidan för TEE IT FORWARD

snabbtåg

Skynda skynda

En kategori av sätt för att minska tiden för en golfrunda är beteendeorienterat t ex att gå fortare, spela fortare, släppa igenom spelare eller välja tider att spela som inte är så efterfrågade.

En annan kategori är vad banansvariga kan göra för att öka spelhastigheten. Det finns flera exempel på banor som t ex klippt sina ruffar bättre - ofta i flera steg - för att minska letandet efter bollar. En klubb rapporterade att man minskat den gemensnittliga golfrundan med c:a 30 minuter tack vare dessa typer av åtgärder.

Korthålsbana

Korthålsbanor

Korthål är ännu ett sätt att spela golf fortare och flera golfklubbar har korthålsbanor med 6, 9 eller 12 hål. Frankrike är värd för Ryder Cup 2018 och man har inför denna tävling lovat att bygga ett stort antal korthålsbanor - urban courses.

Dropgolf

Mer närspel och Dropgolf

Som framgår av andra berättelser - se tema nedan - handlar Dropgolf om att spela golf fortare och kreativt annorlunda på alla vanliga golfbanor. Man behöver ingen driver, det räcker bra med fem sex klubbor och en bag man kan bära på axeln om man vill. Det räcker säkert med att byta klubbor vart femte år eller än mer sällan.

Dropgolf vill göra golf mer tillgängligt, enklare, billigare och med mer fokus på naturupplevelsen och en ökad känsla och förmåga att utveckla ett bra närspel.

Skapad: Senast ändrad: