home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Henric Schartau

TEMAN: Lund | Personer

Henric Schartau
Henric Schartau

Henric Schartau

Porträttet ingår i Lunds universitets konstsamling och hänger på Universitetsbiblioteket UB1. Statyn står sedan 2003 granne med Lunds domkyrka, Bägge avbildar Henric Schartau med en ring i vänster öra. Hela porträttet av Henric Schartau↓

Lite levnadsdata

Henric Schartau levde 1757-1825. Namnet Schartau togs av hans farfar, kyrkoherden i Sörby Jöns Schartau (död 1754), efter dennes födelsesocken Skartofta. Denna skånska by ligger c:a 3 mil öster om Lund vid Vombsjön.

Henric Schartau föddes i Malmö, blev fil mag i Lund 1777, prästvigdes 1780 i Kalmar och arbetade som präst i Lund.

Han var känd som en god själasörjare och efterlämnade ett stort antal predikningar. Efter hans död har c:a 1.000 av dessa publicerats.

Henric Schartau i Lund
Henric Schartau

Om statyn och dess placering

Stattyn invigdes 2003 och placeringen var/är lite kontroversiell, som då rapporterades av Sydsvenskan.

Läs mer om statyn↓, som är gjord av Peter Linde.

Vad säger oss Henric Schartau idag?

Kyrkfolk och teologer är bra på symboler och symbolhandlingar. Vad vill man säga, genom att år 2003 placera en staty av Henric Schartau vid Domkyrkan i Lund?

Insamlingen till statyn startade 1922 av biskop Gottfrid Billing och slutfördes av boktryckaren Per-Håkan Ohlsson. En resa på 80 år.

Den teologiskt oskolade författaren av denna IDstory, ber att få citera från det symposium som hölls om Schartau i Lund 2003.

Varför håller vi detta symposium idag? Är det för att finna en trygg ledare i vår andliga situation? Som jag (Bo Ahlberg) ser det, kan Schartau inte i något hänseende spela den rollen. Men visst är han värd att studera!

Kyrklig strategi

Svenska kyrkan har en svår uppgift. Man ska formulera en strategi och en praktik, som en stor grupp människor upplever som relevant och rimligt nutidsanpassad. Man kan jämföra med tablåarbete i SVT, en annan stor organisation med många som har åsikter.

Schartau och i synnerhet schartuanerna tog sin religion med ett inåtvänt kyrkligt allvar, där nutiden inte var den stora utmaningen.

Kanske statyn borde kommit upp 1922 och varit en bra markering i den tiden. Nu blir det mer av en vacker stadsdekor och kan sägas hedra de präster som verkat och verkar i domkyrkan och stiftet.

Domkyrkans nya besökscentrum är nu invigt och besökarna är många. Henric Schartau står lite ensam mellan huskropparna när fotgängarna inte gör honom sällskap.

Henric Schartau
Bilden av Henric Schartau är tagen av Lunds universitet och porträttet ingår i Lunds universitets konstsamling. Reproducerad med tillstånd.

Henric Schartau

Detta porträtt målades när Henric Schartau var 40 år. Det är förebild till statyn vid domkyrkan i Lund. Schartau hade troligen sin ring i örat, då han trodde att detta skulle hjälpa mot reumatism. Något som endast ett fåtal av dagens öronringsbärare hunnit få.

Porträttet hänger på Universitetsbiblioteket UB1 och är målat av Martin David Roth, som också har gjort ett porträtt av professorn i praktisk medicin [Eberhard Rosén-Rosenblad]. Det porträttet hänger på [Biskopshuset] i Lund.

Martin David Roth, 1756-1805, var född i Lund, studerade på Konstakademin i Stockholm och var elev till Pilo. Prisbelönad porträttmålare och ritmästare vid Lunds universitet 1783.

Henric Schartau fick sin väckelse i Ryssby kyrka, utanför Kalmar, vid en fastlagsgudtjänst 1778. Han blev prästvigd i Kalmar, men önskade komma till Lund, där han sökte en tjänst som komminister. Det fanns 3 sökande och Schartau kom i tredje förslagsrummet, men han var den ende som var ogift och han erbjöd sig att konservera änkan - att gifta sig med änkan till sin föregångare. På 1600- och 1700 talet var det vanligt att både präst och klockare fick sina tjänster om de kunde/ville äkta sin föregångares hustru. Församlingen fick en kostnad mindre och prästen och klockaren erbjöds en genväg.

Symposiebok om Henric Schartau

Det finns flera böcker om Henric Schartau, för att inte förglömma de c:a 10.000 tryckta sidorna om hans postumt publicerade predikningar. Här ska vi endast kort beröra den bok som publicerats 2005 av ett symposium som hölls i Lund 2003.

Redaktör är teologiprofessorn Anders Jarlert. Bland bidragen kan nämnas Kjell-Åke Modéer Schartau och juristerna. Samverkan och påverkan, latinprofessorn och dominikanerprästen Anders Piltz Henric Schartau och det stora allvaret, etnologen Katarina Lewis Schartaus fotspår: Kartläggning av ett sekulariserat väckelselandskap.

Henric Schartau är begravd i Lund

Hans gravplats finns i kvarter 26 på Norra kyrkogården i Lund. Nedan ses en bild på den spruckna gravstenen, som knappt får plats i sin metalltröja.

Henric schartaus gravsten

Stenen har bland annat ett citat från Jeremia 17:16 ..vad mina läppar har uttalat, det har talats inför ditt ansikte.. Stenens citat är från en tidigare översättning än den här använda.

schartau
Texten på sockeln är BRUKA GUDS ORD.

Henric Schartau

Först en text som är skriven av konstnären Peter Linde. Den publicerades i samband med invigningen av skulpturen. Därunder en text om skulpturen av Jan Torsten Ahlstrand, vid den tiden chef för [Skissernas Museum].

Om Schartauskulpturen vid Domkyrkan

Efter att ha studerat Schartaus levnadshistoria blev jag mycket glad, då jag där fann en person, som rakryggad stod för sin absoluta tro på Guds Ord! Här fanns inte detta vi så ofta möter i dagens sekulariserade värld, där intet är riktigt heligt allt går att rucka på än lite hit och än lite dit.

Samtidigt fäste jag mig vid några ord, som hans dotter lär ha yttrat på tal om Schartauanismen på västkusten: »Pappa var minsann ingen Schartauan!»

För man har alltid bara hört talas om den sekteristiska inriktningen och han förknippas faktiskt felaktigt med denna dogmatiska inställning! Han var en enkel man som inte sökte sin egen vinning och position, varken inom kyrka eller samhälle. Hans enda strävan var att vara en sann och god lärare för sina medmänniskor, och hans fredagspredikningar fick stor betydelse för människor även långväga ifrån, säkerligen inte minst på grund av hans personliga resning och hans karismatiska och ljusa utstrålning, trots den mörka klädseln. Samtidigt var han ingen drömmare, utan synnerligen pragmatisk i sin tolkning av Ordet.

Därför valde jag att gestalta honom rak och enkel och genom placeringen här på sin nya lilla scen utanför kyrkan i form av sockeln, låta honom fortsätta sin predikan om betydelsen av att BRUKA GUDS ORD, det vill säga inte bara att läsa bibeln, men också göra bruk av Ordet i sitt liv och förverkliga så mycket man kan av det – den dubbla betydelsen av texten runtom sockeln.

Peter Linde
Saltsjöbaden den 6 september

"Peter Lindes staty av Henric Schartau (1757–1825)

Med Peter Lindes porträttskulptur av Henric Schartau får Lund sin tredje offentliga staty. 1853 invigdes Carl Gustaf Qvarnströms staty över Esaias Tegnér på Tegnérsplatsen, och 1938 fick den sällskap av Ansgar Almquists porträtt av den unge Linné på Petriplatsen.

Att Schartaustatyn får sin placering strax söder om Lunds domkyrka är följdriktigt ty det var i domkyrkan som Henric Schartau samlade stora åhörarskaror med sina predikningar och sin enkla, folkliga förkunnelse.

Närheten till Tegnérstatyn på andra sidan domkyrkan är också väsentlig, ty Schartau var den berömde grekprofessorns och skaldens själasörjare.

Det har varit en lång resa innan Schartaustatyn kom på plats. Redan på 1920-talet insamlades pengar till ett monument i form av en staty över Henric Schartau. 80 år senare står den där söder om Lundadomen, skulpterad av Peter Linde och gjuten i brons hösten 2002 av landets främsta konstgjuteri, Bergmans i Enskede. Själva statyn är 240 cm hög och står stadigt på en rund sockel av granit 60 cm hög och 120 cm i diameter, med en inskription i vacker antikva. Linde har utformat sitt monument på grundval av enkla, harmoniska talförhållanden, på proportionerna 1:2 och 1:4.

Harmonisk är också den bild som skulptören har givit av den folkkäre predikanten och själasörjaren. Peter Linde har läst in sig på Schartaus skrifter och i sin tolkning utgått från de samtida porträtt som finns av den berömde lundateologen, bland annat Anders Arfwidssons gravyr efter Johan Holmbergssons teckning av Schartau i helfigur.

Peter Lindes Schartau är svept i en vid mantel som faller i lugna djupa veck, som svarar mot det mjukt böljande håret. Innanför manteln bär han sin prästrock. I högra handen håller han bibeln i ett kraftfullt grepp, med den vänstra håller han ihop sin mantel. Schartaustatyn ger intrycket av en ungdomlig prelat, en man någonstans i 35 – 40-årsåldern. Gestalten har en lugn, värdig resning, och samspelet mellan ansikte och händer är utomordentligt väl genomfört. Linde har på ett mästerligt vis lyckats förena det praktiska, sakliga draget hos Schartau med den djupa andlighet som präglade hela hans gärning. Hans ansikte är liksom upplyst inifrån.

Det sägs ibland att statyer inte passar in i vår upplysta tid. Det är ett påstående som tål att diskuteras. En del konstnärer väljer en mellanväg i form av ett abstrakt monument som hyllning åt den avlidne, medan andra undflyr problematiken genom att göra något helt annat. Likväl reses det fortfarande porträttstatyer runt om i världen.

Människans behov av förebilder och minnesmärken är outsläckligt. Skulptörer som K. G. Bejemark och Thomas Qvarsebo har på ett spirituellt vis sökt förnya den urgamla statybildhuggarkonsten. Peter Linde, som är född i Karlshamn 1946, uppvuxen i Köpenhamn och utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm står stadigt på traditionens mark.

Han förenar gedigen konstnärlig och hantverklig skolning med stor känslighet och förmåga till inlevelse i den avbildades väsen. Detta gäller såväl hans båda statyer över Karin Boye, i Göteborg respektive Huddinge, som hans staty över Moa Martinsson i Norrköping, och nu över Henric Schartau i Lund. Må den arkitekt som omsider får uppdraget att rita det nya besökscentret söder om domkyrkan besinna vikten av ett vackert samspel mellan byggnader och skulptur i denna extremt känsliga gamla lundamiljö!"

Jan Torsten Ahlstrand
Museichef, Skissernas Museum, Lund

Ovanstående texter, samt några personers yttrande om Schartau. Pdf. Denna Pdf härrör från Domkyrkans hemsida.

Skapad: Senast ändrad: