Hus

Hus
Orkanen (i Hus)

"Alla hus har en berättelse, gör den synlig". Flera hus med en IDstory och samma ägare presenteras i ett eget tema.

Husen är en reflektion från ett fönster på Lärarhögskolan i Malmö på andra sidan vattnet. IDstories om industrier ↓

 

Teman om hus

Alla hus 50+ || Industrier 2 | Bolag: t ex. Trianon 9  och Malmö Cityfastigheter 12

Om design och kostnader
för alla IDstories ...


Om värdet av en IDstory för fastighetsägare

 • Hus och fastigheter med en mobil ingång är en modern och intressant service.
 • Länkar till lediga lokaler, fastighetens ägare och kontaktvägar med mera kan ge direkt affärsnytta.
 • En IDstory kan tillföra värde i samband med olika finansiella transaktioner och i andra presentationer.
 • Green marketing. Informera om fastighetens grönhet.
 • En IDstory bidrar till husets och stadens kulturella profil.

Beställare av en IDstory kan t ex vara en fastighetsägare, en/flera hyresgäster eller annan sponsor.

Om värdet av en IDstory för hyresgäster och besökare

 • En IDstory kan ha en Infolänk med information om butiker och kontor. Många vägar in är bra.
 • Många som arbetar i en fastighet är intresserade av att få veta lite mer om dess historia och närmiljö.
 • En IDstory är en del i det nya Kulturlandskapet med sin service till turister, flanörer och alla som är intresserade av hus.
 • Man kan hitta IDstoryn via Google, en IDskylt på huset, via IDstories temasidor och på andra sätt.

En IDstory kan ha ett brett innehåll

Utöver intressanta inblickar i en fastighets historia, kan en IDstory innehålla bilder både inifrån och utsiktsbilder, berätta lite om närmiljön och redovisa en del miljöfakta och mycket annat. Många möjligheter.

Industrier och anläggningar

Ett område för en IDstory är industrier, fabriker och andra stora objekt. Kunder vill idag ofta veta mer om produktionen av den vara de planerar att köpa. Många andra kan också ha intresse av att vilja veta lite mer.

Visa insidan från    utsidan

 • En del företag har mycket spännande och moderna produktionsställen.
 • Tyvärr har många unga människor en uppfattning om att fabriker och industrier alltid är lite tråkiga.
 • Att förändra bilden av industriverksamhet bidrar till att fler vill studera naturvetenskapliga ämnen. Det är viktigt för vår välfärd.
 • Verksamhetens miljöarbete ska gärna vara med i IDstoryn. Hållbar produktion är en allt viktigare del i ett företags varumärke.
 • Kombinera historia och nutid

Öppenhet och sekretessfrågor

Det finns stora möjligheter att presentera en industri/anläggning i både text och bild utan att man avslöjar känslig information.