home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Bernhard Cronholm

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Bernhard Cronholm
Det enda porträtt som existerar av Bernhard Cronholm

Bernhard Cronholm

1813-1871, Tidningsman och boktryckare.

På han gravsten står titeln Phil. Doctor. Det täcker inte hans verksamhet i livet.

Efter akademiska studier blev Berhard Cronholm docent i kemi vid Lunds universitet. Han var verksam inom studentorganisationerna och arbetade för den skandinavistiska tanken, att Sverige, Norge och Danmark var en enhet med gemensam historia och gemensam framtid.

Cronholms boklåda
På Stortorget mitt i Malmö hade Cronholm sin boklåda och redaktion.

Han öppnade 1838 en boklåda på [Stortorget i Malmö]. Här startade han också ett tryckeri 1848. Med tryckeriet som bas utgav han flera tidningar och tidskrifter av vilka Snäll-Posten blev den mest livskraftiga. Den lever ännu efter mer än 150 år!

1848 var ett oroligt år i Europa. Februarirevolutionen i Paris gav eko i Sverige med upplopp i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Militären kallas ut med flera döda som resultat. På grund av dessa händelser tidigarelade Cronholm starten av SnällPosten. Han hade tur, nyhetsflödet tilltog snabbt.

Under sommaren fördubblades tillfälligt Malmös befolkning (från 12.000 till över 22.000) då regeringen flyttades hit med kung Oscar I i spetsen. Med honom följde hovet, diplomater och militära trupper. Anledningen var kriget mellan Danmark och Tyskland. Med Oscar I som medlare slöts här i Malmö ett stillleståndsavtal mellan Tyskland och Danmark.

Dock skulle det visa sig att den skandinavistiska enheten rämnade. Sverige stöttade inte Danmark militärt under de kommande krigen och Danmark förlorade Sönderjylland 1864 och därmed två femtedelar av sitt territorium och hälften av sin befolkning till det nu enade Tyskland.

Snällposten
Snäll-Postens första nummer den 8 maj 1848. Fyra sidor i ca A4-format.

Dåtidens tidningar innehåll inga direkta reportage eller intervjuer. I Snäll-Posten skrev Cronholm översiktliga krönikor om samtiden, kåserier, recensioner mm. I övrigt innehöll tidningen notiser om ut- och inrikes tilldragelser, annonser mm.

Snäll-Postens upplaga pendlade mellan 1000 och 2000 exemplar och utkom till att börja med två gånger i veckan. När Sydsvenska Dagbladet startade med Carl Herslow som redaktör ökade Cronholm sin utgivning till sex dagar i veckan. Bernhard Cronholm avled 1871 och 1872 uppgick tidningen i Sydsvenska Dagbladet.

Sydsvenskan
Sydsvenska Dagbladets första nummer den 29 april 1870. Fyra sidor i tabloidformat.
Sydsvenskan
Sydsvenska Dagbladet har inte längre (sedan 2008?) med SnällPosten i sitt tidningshuvud
Bernhard Cronholm

Gravplats på [Gamla kyrkogården] som är granne med [Gustaf Adolfs Torg].

Skapad: Senast ändrad: