Innovationer

tetraeder
Tetraeder på MoMa

Några av våra Områden har ett fysiskt objekt - till exempel ett hus, en skulptur eller en plats som sin bas. Inom 'Innovationer' är basen idéer, större projekt, forskning och innovationer.

 

Teman i Innovationer

Alla innovationer 15 || Golf 9 | Industrier och anläggningar 2

Om design och kostnader
för alla IDstories ...


Bli sponsor till en IDstory inom Innovationer.

Innovationer och nytänkande av många slag är intressant att publicera som en IDstory. En IDstory om en idé är inte som en krönika, som en åsikt i en tweet eller en post på Facebook.

  • Kanske du redan har en story som kan "omvandlas till en IDstory"?

En aktuell kommentar

I en stor intervju i NewYork Times den 21 februari 2021 understryker Bill Gates att det är innovationer som ska rädda världens klimatkris. Att källsortera och köra elbil med mera är bra men det de riktigt avgörande frågorna kräver än mer innovation. Innovationer - både större och mindre - är spännande och kan inspirera många. Kan IDstories i någon mån bidra till detta är det roligt.