IT och transformation

tetraeder
Tetraeder på MoMa

IT är en av de mest transformativa krafterna i vår tid. Målet är att publicera berättelser som på olika sätt belyser både historiska och aktuella skeenden.
Temat är nytt sedan mars 2021 och under utveckling.

 

Teman i IT och transformation

IDstories inom IT ||

Om design och kostnader
för alla IDstories ...


Bli sponsor till en IDstory inom IT och transformation.

Innovationer och nytänkande av många slag är intressant att publicera som en IDstory.

  • Kanske du redan har en story som kan "omvandlas till en IDstory"?

Från den fysiska världen till din digitala värld

Som bland annat diskuteras på sidan Situationer startade IDstories som en tjänst för att etablera broar mellan den fysiska och den digitala världen. På den tiden fanns inte smartphones, Google och Wikipedia. Det ursprungliga konceptet är nu en del i en global företeelse - Internet of Things. Vi har kompletterat vår grundtjänst med berättelser som har idéer, IDeas, som bas.