home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Josepha Ahnfelt

TEMAN: Landskrona | Personer

Josepha Ahnfelt

Josepha Ahnfelt

1834-1921

Josepha föddes 1834 i Bosarp i Eslövs kommun. Hon hade fem syskon och hennes ena syster, Hedda, ska vi snart säga mer om.

Hennes far var prost och familjen flyttade runt till många olika platser i Skåne.

Josepha var lärarinna, föreståndare på Elementarläroverket för flickor i Landskrona - där Selma Lagerlöf var lärarinna. Josepha Ahnfelt var en betydande person i stadens skolväsen. Hennes gravsten ↓

Josepha och Selma
Selma Lagerlöf och Josepha Ahnfelt

1885 kom Selma Lagerlöf 26 år gammal till Landskrona, som lärarinna på Elementarläroverket för flickor. Josepha var föreståndarinna, idag skulle vi säga rektor eller skolledare.

Josepha reste en hel del i Europa i unga år och var bl a guvernant i franska i England. 1869 blev hon lärarinna på Elementarläroverket för flickor i Landskrona och sedan rektor mellan 1871 och 1901.

Josepha var en mycket bestämd kvinna. Man skulle nog kunna säga att det syns på hennes utstrålning. Hon var mycket energisk och ivrade bland annat för ett starkt svensk försvar (Selma Lagerlöf var pacifist).

Skolan lär ha utvecklats till ett mönsterläroverk under hennes tid och blev en utbildningsplats för andra blivande rektorer.

Joseph Ahnfelt var i grunden en auktoritetstrogen person. Selma var hennes motpol och man kan lätt tänka sig både dolda och öppna motsättningar.

1872 års syförening

Josepha hade en syster som hette Hedda Rönne Olsson. Hedda och några av hennes vänner grundade 1872 en syförening i Landskrona.

I den första styrelsen ingick också Sofi Gullstrand, vars son Allvar Gullstrand fick nobelpriset i fysiologi och medicin 1911 Än så länge är han den ende nobelpristagaren som är född i Landskrona och i Skåne. Något för staden att göra mer av!? Det fanns ett gymnasium som hette Alvar Gullstrandgymnasiet men det ingår nu i Öresundsgymnasiet.

Åter till syföreningen. Den var både ett sätt att träffas och att idka välgörenhet.

Lärare på Elementarläroverket för flickor
I mitten i bakre raden ser man Josepha Ahnfelt. Hon är omgiven av lärarinnorna på Elementarläroverket för flickor i Landskrona. Till vänster om henne i bild, står Selma Lagerlöf och sedan Anna Oom, som var nära vän till Selma Lagerlöf.

Mer om Selma Lagerlöf och hennes vänner och tid i Landskrona - hon bodde i Landskrona i 10 år och skrev där bland annat de första kapitlen i Gösta Berlings saga - kan man få veta på Landskrona Museum Det är absolut värt ett besök.

Om 1872 års syförening och den stora världsutställningen

I Åke Jönssons bok om Landskronas historia finns ett särskilt kapitel om 1872 års syförening och Verldsutställningen i Landskrona 1888. Uställningen anordnades av syföreningen efter inspiration från 1888 års världsutställning i Köpenhamn.

Men vare sig utställningen i Köpenhamn eller den i Landskrona var världsutställningar. Dagens Landskronabor kan nog inte ens anföra nedanstående trycksak som bevis.

Världsutställningen 1888

Sanningen om världsutställningarna

Vill du inte veta sanningen, ber vi dig att hoppa över nedanstående stycken. Men så här var det ...

1888 hade man en stor nordisk industriutställning i Köpenhamn ↗ daW. Klicka på länken, för att läsa en bra beskrivning på danska av hela evenemanget. Det hela blev en stor framgång, men bakom kulisserna fanns motsättningar mellan den gamla tiden och en växande industrialism. Några ville förena det gamla hantverket med maskinerna - eller mester blodløs, som H C Andersen kallade dom - och lanserade begreppet konstindustri.

Selma Lagerlöf, systrarna Ahnfelt och de andra damerna i 1872 års syförening var inte opåverkade av utvecklingen och beslutade raskt att vara värdar för en världsutställning i Landskrona. Selma skrev den officiella vägvisaren.

Syföreningen samlade in pengar till de fattiga i staden och en av basarerna 1888 gavs det ståtliga namnet världsutställning. Den huserade i ett rum, men vägvisaren innehöll också en vandring genom staden. Vid föreningens möten hade man alltid, enligt sina stadgar, högläsning av goda böcker. Syföreningar var vid denna tid en viktig mötesplats för kvinnor.

Selmas väninna Elise Malmros var en av de drivande personerna i syföreningen. Hon var också bankkamrer och det fanns ett gymnasium i Landskrona som heter Selma Lagerlöf, nu en del i Öresundsgymnasiet. För övrigt finns nog 1872 års syförening fortfarande kvar, om än ambitionerna inte har samma vidd som på Ahnfelts tid.

Hennes kollegor Anna Oom - kvarter 4 - och Elise Malmros - kvarter 15, är också begravda på Landskrona kyrkogård.

Josepa ahnfelt gravsten

Gravstenen

Gravstenen är vackert utsmyckad med en relief av en sörjande kvinna.

På gravstenen står Josepha Ahnfelt 1834 - 1921. Den infällda bronstavlan är daterad 1908. I en förteckning sägs att konstnären heter M Geilmo, men detta är inte riktigt. Konstnären heter Carl M Geiling 1874 - 1924, var från Düsseldorf och var verksam som målare och bildhuggare.

Samma bronstavla finns också på minst en grav till i Sverige, Högbo kyrkogård i Gävleborgs län. Den föreställer en sörjande kvinna.

Eftersom Josepha även efter sin pension reste mycket, bland annat till Italien, är det inte omöjligt att hon sett denna bronstavla utomlands och låtit skicka hem den. Om det är så, ger den en relief i metall till några av de olika sidor som rymdes i hennes liv.

josepha_ahnfelt_gravplats

Hennes gravplats är idag en kulturgrav, vilket innebär att den sköts av Svenska kyrkan.

Gravplatsen finns på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 27.

Skapad: Senast ändrad: