home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Johan Cronquist

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Johan Cronquist
Johan Cronquist

Johan Cronquist

1866 - 1921

Regementsläkare och barnläkare vid Malmö barnsjukhus.

Johan Cronquist kom från en burgen familj i dåtidens Malmö. Han utbildade sig till läkare i Lund och vid Karolinska Institutet i Stockholm, praktiserade i Berlin under professor Robert Koch som uppfann tuberkulinet. Koch fick 1905 Nobelpriset i medicin. Just tuberkulosen och barnsjukdomar skulle bli Johan Cronquists kall.

I tjänsten såg han stadens skuggsidor med arbetslöshet, fattigdom, fylleri och misshandel. Främst for barnen illa, engelska sjukan, undernäring och ohyra. Han hjälpte genom att inte ta betalt utan köpa medicin, mat och ved för egna pengar.

""
Alice med sin mor Antoine Lanng

Han gifte sig med den danska sjuksjöterskan Antoine Lanng och fick barnen Ludvig och Alice. Alice skulle så småningom bli känd som Alice Lyttkens och det är främst genom hennes memoarer man kan lära känna Johan Cronquist.

Han satt i styrelsen för Föreningen Mjölkdroppen som undervisade mammor i barnavård och bl.a. propagerade för tuberkelfri mjölk till barn. Det var främst genom den opastöriserade mjölken som smittan spred sig.

Han skrev flera böcker och broschyrer om spädbarnsvård, tuberkulos mm. Bland annat broschyren ”Gif ditt barn di!”

Johan Cronquist var läkare vid Malmö Barnsjukhus från 1907 till sin död, men då endast barn som uppnått tre års ålder fick behandlas på Malmö Barnsjukhus, kämpade han tillsammans med överläkaren Bauer länge för att staden skulle bygga ett spädbarnssjukhus. Det blev den Flensburgska fonden som löste problemet när Flensburgska Barnsjukhuset byggdes 1912-13.

I samband med öppnandet av barnsjukhuset upplever Johan Cronquist sitt livs besvikelse, trots att han kämpat och skjutit till egna pengar i kampen för sjukhuset blev han inte dess överläkare. En bättre meriterad läkare från Stockholm fick jobbet.

Johan Cronquist var också regementsläkare på Kronprinsens husarer som vid hans död hedrade honom med en militär begravning.

Cronquists gata, en tvärgata till John Ericssons väg, är uppkallad efter honom.

gravplats

Gravplats på [Malmö gamla kyrkogård]

Skapad: Senast ändrad: