home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Johan Henrik Dieden

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

J H  Dieden
J.H. Dieden

J.H. Dieden J:r

1808 - 1879

Handlanden i spannmål, fröer, brännvin
och järn.

Johan Henrik Dieden var nummer tre i raden av J.H. Dieden, hans farfar kom till Sverige från Tyskland på 1750-talet och hans far var handlanden och rådman i Uddevalla. 1828 kommer J.H. Dieden till Malmö. Han går i lära först hos handlanden Emanuel Bager, sedan hos Johan Sjöberg.

1837 blir han sin egen och startar ett snabbt expanderande handelshus. Han köper under tio år upp samtliga gårdar i kvarteret Carolus (nu en del av Caroli City). Det är främst handel med spannmål, fröer och brännvin, men han driver även sillsaltning vid Kullen, hästskotillverkning i Broby och en handelsbod där bönderna kan handla vad de behöver när de levererar sitt spannmål i huset.

Export och Import. Handel i parti och minut. Färm expedition och humana priser. Så kunde en annons ha sett ut.

Järnlager
Järnlager vid Östergatan.
I bakgrunden husen vid Drottningtorget.

För sin utrikeshandel byggde han upp en flotta av mindre fartyg som tog hand om handeln med öst- och västkusten, Danmark, Tyskland och de Baltiska länderna men också Holland och England.

J.H. Dieden gifter sig med Mariana Bager, dotter till hans första arbetsgivare. De får två barn: Johan Henrik (”den 4:e”) och Theodor. Mariana dör endast 39 år gammal och J.H. gifter då om sig med hennes syster Clara Bager. Med henne får han barnen Marianne, Gotthard och Berthold.

Järnbalkar
Järnbalkar vid Östergatan. Caroli kyrka i bakgrunden

Han blev rikast i Malmö. Vid sin död var han god för 1.500.000 kronor, vilket var en enorm summa 1879. Det mesta var lager av brännvin och spannmål, men även fastigheter, gods och aktier ingick i arvet.

""
Annons från 50-talet med kontor och lager i hamnen.

Sonen Johan Henrik (”den 4:e”) blir den som tar över firman. Han köper ut sina syskon, men då han både sitter i stadsfullmäktige och är riksdagsman samt Italiensk och Belgisk konsul blir det brodern Berthold som sköter firman.

Fadern hade redan före sekelskiftet börjat importera järn och detta kom nu att bli firmans största handelsvara. Handelsboden läggs ned och man inriktar sig på utsäde och järn.

Med tiden kom lagerbyggnaderna på bilden till höger att fylla hela Hjälmarekajen mitt emot Flygbåtarna.

Järnlager i hamnen
J.H. Diedens järnlager
i hamnen på 30-talet
Logga och balkar
Logotyp och järnbalkar

Nedan: Diedenska och Thottska husen på Östergatan i Malmö ingick i den Diedenska handelsgården som sträckte sig bort till kyrkan och genom hela kvarteret Carolus.

hus

Då Johan Henrik (4) avlider tar sönerna Johan Henrik (5) och Gustav Dieden över. Nu delar man upp och säljer av firman.

När AB J.H. Dieden J:or firar 100 års jubileum 1937 handlar man endast med järn och rodret har övertagits av direktör Swante Holmberg. 1930 har man flyttat kontor och lager ner till hamnen och efter ytterligare omflyttningar och nybyggen fyller man hela Hjälmarekajen mitt emot ”Flygbåtarna”. Här finns firman kvar till mitten av 1980-talet då den försvinner i varvskrisens dagar.

Ingifte i Malmös överklass

Dieden, Bager, Flensburg, Hedman, Beijer, Faxe, Ståhle, Frick, Kockum ...

De gamla Malmöfamiljerna var ingifta i varandra och bildade på så sett ett nätverk där man lät sina söner utbilda sig och praktisera hos varandra. Man både samarbetade och konkurrerande om handeln. Man ägde skepp eller företag tillsammans och samtidigt som man byggde upp den egna förmögenheten förde man upp Malmö bland de stora industri- och handelsstäderna.

Av J.H. Diedens söner gifte sig Johan Henrik med Natalie Flensburg, Theodor med Marianne von Wright, Gotthard med Ella Kockum, Berthold med Bertha Flensburg. Dottern gifter sig med ryttmästare Sjöcrona.

Johan Henrik Dieden

Gravplats på [Gamla kyrkogården] som är granne med [Gustaf Adolfs Torg].

Skapad: Senast ändrad: