homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Johan Henrik Thomander

Johan Henrik Thomander

J H Thomander

Johan Henrik Thomander

1798-1865
Biskop, professor

Född 16 juni i Fjelkinge 1798, dog 1865 i Lund. Professor i teologi. Arbetade från 1856 som biskop i Lund. Utförde en mängd översättningar av Aristofanes och Shakespeare. För sin språkbegåvning och retoriska fallenhet valdes Thomander in i Svenska akademien (stol n:o 18) 1855, året innan han blev biskop. Han satt även i Sveriges Riksdag från 1840.

Thomanderska

1895 donerade Thomanders döttrar, Ida och Emma, till universitetet den fastighet på Sandgatan som än idag utgör Thomanderska Studenthemmet (för välartade och obemedlade gossar, av hävd ofta spexare).

[Biskopshuset] som idag är universitetets mötes- och festlokal ligger rakt över gatan.

J H Thomander gravplats

Skapad: Senast ändrad: