home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Johan Henrik Thomander

TEMAN: Lund | Personer

Johan Henrik Thomander
J H Thomander

Johan Henrik Thomander

Biskop, professor

1798-1865

Född 16 juni i Fjelkinge 1798, dog 1865 i Lund. Professor i teologi. Arbetade från 1856 som biskop i Lund. Utförde en mängd översättningar av Aristofanes och Shakespeare. För sin språkbegåvning och retoriska fallenhet valdes Thomander in i Svenska akademien (stol n:o 18) 1855, året innan han blev biskop. Han satt även i Sveriges Riksdag från 1840.

Thomanderska

1895 donerade Thomanders döttrar, Ida och Emma, till universitetet den fastighet på Sandgatan som än idag utgör Thomanderska Studenthemmet (för välartade och obemedlade gossar, av hävd ofta spexare).

[Biskopshuset] som idag är universitetets mötes- och festlokal ligger rakt över gatan.

J H Thomander gravplats
Johan Henrik Thomander är begravd på Östra kyrkogården i Lund

Det finns en IDstory om [Östra kyrkogården] i Lund som berättar om kyrkogårdens historia och en del händelser i nyare tid.

Skapad: Senast ändrad: