home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Lagman J N Hoffman

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Gravsten J N Hoffman
Kvarter 3, södra sidan

Lagman Hoffman

"Grafstället är upplagt år 1823 af Lagman Hoffman, var det första som inhägnades och ordnades å Denna kyrkogård"

Stenen är skadad och den utsmyckning som varit fästad i de många hålen har fallit bort.

På samma gravställe ligger också en Överste Gustaf Åberg

Texten på stenen ljuger! Det finns äldre gravar. Se andra graven på andra sidan rundeln. Där ligger nämligen rådmannen Isak Malmborg som dog av "häcktik" och jordfästes samma dag som begravningsplatsen invigdes, den 10 nov. 1822.

Tillbaka till Lagman Johan Niklas Hoffman. Han var född 1772 och dog 1856, alltså över trettio år efter att han köpte gravstället. Med sin hustru Johanna hade han bl a dottern Johanna som var gift med Översten Gustav August Åberg, därav hans gravsten till höger. Vi får förmoda att även de båda Johannorna ligger begravda här.

Uppdrag som konkursförvaltare i Malmö Discont

Johan Niklas Hoffman var länssekreterare, direkt underställd landshövdingen Klinteberg. Som sådan deltog han i uppröjningen efter den stora bankskandalen 1817 då Malmö Discont ställde in betalningarna och borgmästaren och kommersrådet Carl-Magnus Nordlindh tillsammans med handlandena Björkman, Falkman, Ståhle och Kock fick krypa i fängelse. Staten fick betala kalaset med 430 000 riksdaler, en enorm summa på den tiden.

Hoffman hade överraskande visat sig vara en handlingens man 1811 då han under bondeoroligheterna i sin chefs bortvaro kommenderat en nödbedd generalmajor Mörner att rycka ut och ge bönderna på moppe. Det kanske inte verkar särskilt snällt med våra ögon, men då ansågs han ha "ett mod, en kraft och en rådighet, som ingen hos honom väntat".

Kulturmecenat och kulturvän

Han var dock till vardags en fridens man som hjälpte konstnärer, diktare och författare. Hans hem stod öppet för konst och kultur och gästades bl a av Danmarks stora skald Oehlenschläger då denne var på väg till Lund för att lagerkransas av vår egen Esias Tegnér 1829.

Oehlenschläger skriver om Hoffmans hem: "En mängde värelser hängde fulde af kobberstygger og skilderier, gode möbler överalt, og en mechanisk Kanarifugl i et buur blev strax sat i bevegelse, og måtte flöjte os adskillige melidier for".

j n hoffman gravplats

Gravplats på [Gamla kyrkogården] som är granne med [Gustaf Adolfs Torg].

Skapad: Senast ändrad: