home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Kjersti Larsson, Landskrona

TEMAN: Landskrona | Personer

Brosch

Kjersti Larsson

1872-1919

Man fastnar lätt för Kjersti Larssons gravsten ↓ när man går på kyrkogården. Vem var denna kvinna som bara blev 47 år? Medan vi söker efter en bild på Kjersti, får denna sjuksköterskebrosch stå som en sinnebild för ett liv i omsorgens tjänst.

Kjersti Larsson föddes 1872 i Valleberga, en liten by sydöst om Tomelilla i Skåne. Kjerstis mor kom till gården som piga när faderns första hustru dog. Kjersti fick 9 syskon och sin mors förnamn. Flera av hennes systrar började, precis som Kjersti, som piga.

Kjersti hade läshuvud och flyttar till Kristianstad för att gå på sjuksköterskeutbildning. I hennes flyttbetyg hade man skrivit att hon äger god kristendomskunskap, har begått den heliga nattvard, samt är till äktenskap ledig.

Kjersti flyttar till Landskrona

År 1900 flyttar Kjersti till Landskrona och börjar som sjuksköterska på Suellska stiftelsen. Vägen dit gick via några års arbete som sjuksköterska på Vittskövle gods↗ svW i Skåne dit hon kom 1898. Vid den tiden var det inte ovanligt att de största gårdarna hade egna sjuksköterskor.

Syskonen Henrik och Gustafva Suell gav 1849 en donation på 20.000 riksdaler till Landskrona stad. Detta blev grunden till den sjukavdelning - den Suellska stiftelsen - där Kjersti började arbeta ungefär 50 år senare. 1853 var anläggningen färdig och hade 15 sängplatser fördelade på tre sjuksalar.

Den Suellska stiftelsen betydde mycket för fattigvården och lär vara landets första servicehus. Syskonen Suell vilar på Gamla Kyrkogården, ett stenkast från sin donation.

När Kjersti dör 1919 i en hjärnblöding har hon stigit i graderna och är översköterska. Hon förblev ogift, vilket länge var ett krav på sjuksköterskor. De sköterskor som var ogifta bar vid den tiden en sköterskebrosch i emalj. De som var gifta bar en i silver.

suellska_stiftelsen
Suellska stiftelsen år 1900. Landskrona museum

Kjersti Larssons väg

Kjersti gick sin sjuksköterske-utbildning i Kristianstad. I anslutning till lasarettet startades denna utbildning i slutet av 1800-talet. Det var 8-10 elever i varje kurs och hon arbetade nog några år på lasarettet. Detta var en vanlig väg efter studierna på den tiden.

Kjerstis far Lars Pehrsson, som gifte om sig med pigan Kjersti Jönsson är först arrendator, men blir senare utfattig. Det gick bra för Kjersti och hennes syskon.

Lite social omsorgshistoria

Emma Rappe, 1835-96, blev Sveriges första sjuksköterska. Hon skickades av Röda Korset till England för att utbilda sig till sjuksköterska hos Florence Nightingale↗ svW. Före Florence hade sjukvård, enligt henne, bedrivits av alkoholiserade och bråkiga sjukhussystrar eller av religiösa systrar, som var mer intresserade av patienternas själar än deras kroppar.

Framväxten av en ny syn på sjuksköterskeyrket blev också en del i den kvinnliga frigörelse- processen. Frk. Rappe hann utbilda 57 sjuksköterskor och kunnandet spred sig. Svensk sjuksköterskeförening bildades 1910.

Kjersti_Larsson_gravsten
Gravplats Kjersti Larsson

Bilden på gravsten är något retuscherad och bakgrunden har tonats ner.

Gravstenen

På gravstenen står

Sjuksköterskan
Kjersti Larsson 1872 - 1919

De lidandes och fattigas vän

Öfver en ringa ting har du varit trogen

Hennes gravplats är idag en kulturgrav, vilket innebär att den sköts av Svenska kyrkan.

Kjersti Larsson är begravd på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 6

Skapad: Senast ändrad: