Kommentarer

Roslin
Tack för att du hör av dig

Mejla eller messa din kommentar. Accepterade kommentarer kan förkortas. Ange om ditt namn kan publiceras! Denna Kommentarssida tillkom 2021. Vi har genom åren fått många vänliga kommentarer inklusive bra förslag till förbättringar. Berättelser kan också behöva uppdateras lite då och då:)

Johan Schlasberg, Malmö
E-post: info@IDstories.se
Mobil: 070-576 20 15

 Om olika IDstories

 A:1  GAN   Det var en intressant berättelse om GAN
//namn test, (2020)

 Om tjänsten och sajten

 B:1   Test.
//namn, (2021)