home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Krognoshuset Lund

TEMAN: Lund | Personer

Krognoshuset i glas
Krognoshuset i glasperspektiv 1903

Fabriks- och Hantverksföreningen i Lund byggde 1903 ett nytt hus på Bredgatan 5. I trappan upp till andra våningen, precis till vänster och synligt från innergården, sitter denna glasmosaik av Krognoshuset i ett fönster. Glasmålningen är gjord av Anders Nilsson.

Matta - detalj
Utsnitt ur matta

Vem har gjort denna bild?

I samma Hantverkshus finns en stor flossamatta, för övrigt nyrenoverad, med en bild av Krognoshuset i ett av sina hörn.

Konstnären är mycket välkänd och hans verk kan bland annat ses på Modernistutställningen på Kulturen i Lund. Se längre ner ↓

Buss och hus
Foto. Johan Schlasberg

Krognoshuset - historia

Hur mycket av ett hus behöver man se för att känna igen det? En känd buss och ett känt hus. Bor man i Lund räcker det nog med en ganska liten del av detta hus. Det är från 1300-talet och har byggts om många gånger. Marknivån låg cirka två meter under dagens nivå och huset var del i en större gårdsanläggning.

Namnet Krognoshuset kommer från en dansk släkt (Skåne var danskt till 1658) som egentligen inte hette Krognos utan fick det tillnamnet på grund av några framträdande medlemmars typiska näsor.

En av de mest kända ägarna till Krognoshuset var medicinprofessorn i Lund Johan Jacob Döbelius; Han grundade Ramlösa Brunn 1707 och var intendent där i fem år. En annan lundaprofessor i medicin [Eberhard Rosén-Rosenblad] hade denna tjänst åren 1760-95, utöver att han var med och grundade Lunds sjukhus och mycket annat.

Från utsida till insida

Sedan 1929 har konstföreningen Aura anordnat utställningar i Krognoshuset. Väggarna är tjocka och rummen små, men utrymme finns för intressanta verk som nog hade tett sig som frimärken i den närliggande Konsthallens utrymmen.

Trappa i Krognoshuset i Lund
En av två trappor i Krognoshuset

Mer om Krognoshusets insida

Du har kommit in i huset och strax till höger sitter en person i ett litet och hemtrevligt rum. Det kan vara konstföreningens intendent Mats Fastrup.

Största delen av den aktuella utställningen finns en 89 cm bred trappa upp eller en trappa ner, 74 cm bred. Eller smal.

Konstföreningen Aura har idag c:a 400 medlemmar.

Vill du se fler interiörbilder så tar vi hjälp av konstnären Anna Brag som i februari 2010 fyllde Krognoshuset med mycket spännande och fina teckningar.

Mer historia om Krognoshuset

Denna blå kvartersskylt passar bra till en ätt som adlades 1717. På första sidan i denna berättelse nämndes att Johan Jacob Döbelius ägt huset. Han var en duktig person i många avseenden och han gjorde uppenbarligen så värdefulla insatser

Skylt

för landet att Karl XII:e som var i Lund 1716 adlade honom och J J, som vi hade sagt idag, tog sig namnet von Döbeln.

På min tid fick man i skolan läsa Fänrik Ståls sägner och en av Johan Ludvig Runebergs hjältar var Döbeln vid Jutas. Just precis: de är släkt och ryssens besegrare vid bron vid Jutas är sonson till "vår" ägare av Krognoshuset. Det finns således en klar koppling mellan konferensbordens mineralvatten och ett svenskkrig i Finland mot ryssen. Och detta kan spåras via en skylt som döljs av en buss på första sidan, men kan betraktas på fasaden runt hörnet från ingången till konstföreningen Aura. En kopia av skylten borde finnas på insidan.

Vill du läsa mer om Krognoshuset historia finns en bra redogörelse på konstföreningen Auras hemsida.

Matta - detalj
En liten detalj i en stor matta av GAN

GAN - Gösta Adrian-Nilsson

Bilden av Krognoshuset i början av denna berättelse är gjord av [GAN - Gösta Adrian-Nilsson] som räknas som en av den svenska modernismens verkliga banbrytare. Född i Lund och vilar på Norra kyrkogården i sin födelsestad. Det bör tilläggas att bilden på mattan också kan vara inspirerad av Liberiet, vilket också är ett "urgammalt" hus med trappstensgavlar som ligger precis bredvid domkyrkan i Lund.

Krognoshuset c:a 1903

Krognoshuset vid 1900-talets början. Bild: Stadsarkivet i Lund

Krognoshuset före 1957
Krognoshuset samt Muren och klocktornet före 1957. Foto: Berndt Johansson

Muren uppfördes 1917 i rött tegel och klocktornet hade ett ur som var gjort av lundaurmakaren August Andersson. När den nya konsthallen byggdes 1957 revs både muren och urverket.

Krognoshuset i glas
Krognoshuset i glasperspektiv 1903

Här upprepas glasmålningen från första sidan, för att man lättare ska kunna jämföra de olika bilderna. Observera att man på alla tre bilderna ser en del av domkyrkan.

Krognoshuset
Krognoshuset 2010

Huset fick sin nuvarande form 1916 då flera äldre och sammanhängande byggnader revs. Allt under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin.

Skapad: Senast ändrad: