enoch thulin concorde

Enoch Thulin,
Sponsor: Sv kyrkan i Landskrona

Alla IDstories har en sponsor

Tjänsten IDstories är en 'plattform' för berättelser inom kultur, näringsliv och fastigheter. Våra intäkter kommer från de organisationer och personer som är sponsorer till en eller flera IDstories. Vi säljer ingen användarinformation och har inga annonser.

Gemensamt för alla våra fem områden

På denna sida presenteras mycket av det som är gemensamt för alla IDstories inom våra fem områden - se ovan. Inom varje område belyses några aspekter som är mer inriktade på respektive område. Inom varje område är IDstories sorterade i teman.

Tjänsten IDstories som plattform

En känd plattform med många berättelser med kvalitativt innehåll ger de enskilda berättelserna hög placering i Googles rankingsystem, vilket ger fler läsare. Sajten och alla IDstories följer internationell webbstandard samt är anpassade för mobiler och paddor. IDstories® är ett i EU registrerat varumärke.

Trovärdighet ett nyckelord och fakta måste vara korrekta även om texten gärna får ha en personlig ton. En IDstory är inte som en text i ett uppslagsverk eller på Wikipedia.

På IDstories plattform publiceras såväl mer kommersiella berättelser som andra som kan sägas vara mer brett kulturella. Ibland är gränsen otydlig.

Hamngatan 4 Malmö

Hamngatan 4 Malmö,
Sponsor: Fastighets AB Trianon

I tidskriften Wired var det 2018 en intervju med Apple:s chefsdesigner Jonathan Ive och han berättade om hur mycket Apple hade arbetat med att förbättra torget framför deras senaste Apple Store i Milano - ...We put an awful lot of energy into the plaza trying to create a space for community...".
Näringsliv och kultur vinner ofta bägge på samspel. Det är positivt för anställda, kunder och en bredare allmänhet om en verksamhet visar en relation till något kulturellt intressant.

Design av IDstories

 • En IDstory har en igenkännbar design och strävar efter att kombinera fakta med en personlig ton.
 • Det behövs en intressant berättelse som kan skrivas av oss eller en tredje part, men vi måste godkänna innehållet.
 • Foto, bilder och fotomontage är ofta intressanta delar i en IDstory.
 • Vi tar ansvar för webbkodningen, men kan modifiera av andra producerade 'webbsidor'.
 • En IDstory kan 'alltid' utvecklas.

Bli sponsor till ett nytt tema

Berättelser inom ett visst område, geografiskt eller annat, hänger ofta samman och är intressant för läsarna.

 • Lokalt: Välj t ex bland intressanta hus, platser och konstverk nära er verksamhet.
 • Person: Välj en intressant person i verksamhetens historia eller andra lokala personer.
 • Verksamhetsnära: Välj något i anknytning till er verksamhet, kanske er produktion.
 • IDstories kan skapas av intresserade personer, kanske en studiegrupp i er verksamhet. Det är inte ovanligt att personer som slutat vill bidra med sin kunskap.

Man kan sponsra nya IDstories eller IDstories som redan finns. De senare markeras med "annan sponsor är möjlig" i respektive IDstory.

Länka till unika IDstories

Flera av våra sponsorer - och en del andra - länkar till relevanta IDstories. Gör gärna det. Flera IDstories inom ett tema ökar sannolikheten att fler hittar och läser berättelserna.

Kostnader och service

 • Varje IDstory har en fast årlig abonnemangskostnad. Mindre uppdateringar och statistik för dina egna IDstories ingår.
 • Produktionskostnaden för en IDstory beror på ambitionsnivån, möjligheten att återanvända text och bilder/video, och omfattningen av research och nya bilder
 • Produktionskostnaden kan betalas när IDstoryn är klar eller via ett flerårsabonnemang
 • Det kostar mellan 200 och 2.000 SEK/år att sponsra en IDstory.
 • Vi kontrollerar regelbundet att en IDstory har fungerande webblänkar.

IDstories AB började med storytelling 1997

Vi ville göra fakta och berättelser mer tillgängliga och inte minst bidra till att skapa broar från den fysiska världen till den digitala. Vi fick tidigt två patent inom mobila tjänster och har bland annat samarbetat med både Ericsson och Nokia. Googling handlar oftast om att söka efter något man inte vet var det finns. Många hittar IDstories så, men i vår vision var och är det centralt att få veta mer om något man redan har "hittat". Läs mer om funktioner.

"Det borde vara lätt att få veta mer"

Informtionsbekvämlighet och IDstories situationsmodell

I vår vision om informationsbekvämlighet ska det vara lätt att få veta mer, på ett sätt man själv bestämmer, om saker som man blir intresserad av. Det ska nästan vara som att klicka på verkligheten®.

IDstories situationsmodell

IDstories Situationsmodell

IDstories-tjänsten baseras på vår Situationsmodell och syn på Informationsbekvämlighet och Tillgänglighet. Punkterna 1 - 3 är frågor till läsaren.
Punkt 4 handlar om vad en innehållsägare gjort nåbart. Och hur?