home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Landguiden

TEMAN: IT | Platser

jordglob
Baserat på bilder från NASA

Landguiden

Landguiden med information om världens länder borde vara en fri tjänst.

Idag är Landguiden en betaltjänst som finns både på nätet och i pappersformat. Den är en av flera tjänster som produceras av Utrikespolitiska institutet (UI). Landguiden är både ett uppslagsverk och en sajt för nyheter. Vissa delar är fria medan andra kräver ett abonnemang. Skribenterna har hög trovärdighet. Men man kan ställa en fråga ...

Fråga: Bör Landguiden online vara en fri tjänst?

För att besvara frågan kan man förslagsvis börja med vad UI är och hur det finansieras.

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. Huvudman för UI är Utrikespolitiska samfundet, en ideell förening grundad 1938. UI driver också flera andra tjänster och producerar bland annat fördjupade landrapporter och har en seminarieverksamhet.

Utrikespolitiska institutet hade 2019 en omsättning på cirka 39 miljoner kronor (2018 - 37 MSEK). 59% av intäkterna kom 2019 från Utrikesdepartementet (64% - 2018). Detta framgår av UI:s årsredovisning för 2019.

årsredovisning fär Utrikespolitiska institutet 2019
Utdrag ur ÅR 2019

Intäkter från digitala abonnemang på Landguiden

Det framgår inte av årsredovisningen hur stora intäkterna är från försäljningen av digitala abonnemang på Landguiden. Låt oss - i avvaktan på mer korrekta uppgifter - anta att intäkten är två-fyra miljoner per år. Den intäkten ska vägas mot vikten av att alla i samhället fritt kan få en aktuell presentation av situationen i ett stort antal länder.

Abonnemangskostnader och Wikipedia och Google

En privatperson som idag vill veta mer om landet X eller Y via Landguiden får idag för en helårsprenumeration betala 990 kr. Man kan alternativt köpa ett veckoabonnemang för 260 kr eller betala 64 kr för ett dygn. Men det finns fria alternativ. Ett är att gå till Wikipedia där man kan både välja land och språk - använd fria Google translate för en hela sida om så önskas. Man kan googla och dessutom finna andra fria tjänster. Ofta av hög kvalitet. Hur länge håller UI:s affärsmodell att ta betalt för sin nättjänst Landguiden? Kanske dags att tänka om?

Man kan argumentera för att Landguiden är en tjänst av grundläggande samhällsintresse och borde som till exempel det allmänna uppslagsverket Store Norske Leksikon vara fritt för alla.

Om Landguidens kunder

Fria och köpta databaser på svenska folkbibliotek
Fria och köpta databaser
på svenska folkbibliotek

I min avhandling Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk finns en delstudie - se länken - som analyserade vilka databaser de svenska folkbiblioteken abonnerade på. Det visade sig att de har en (gammaldags) modell att i huvudsak presentera köpta databaser - de röda prickarna i bilden. Hade man presenterat fler fria databaser - till exempel utmärkta Svenska.se som drivs av Svenska akademin hade alla varit vinnare.

Landguiden är en av de få databaser många folkbibliotek abonnerar på. Nationalencyklopedin (NE) är en annan köpt tjänst men den finns idag endast på cirka 20% av biblioteken vilket bland annat beror på att Wikipedia konkurrerat ut NE. Detta visas i en Jämförelse mellan NE och Wikipedia.

Om Landguiden blir en fri onlinetjänst återstår att se om folkbiblioteken då tar bort den eller om detta kanske rentav bidrar till ett behövligt nytänkande på biblioteken.

Hur ska ett fritt Landguiden online finansieras?

Först vore det bra att veta hur stort intäktsbortfallet blir. Därefter får man analysera och diskutera med tänkbara finansiärer. UD är en närliggande kandidat med det finns många andra. Kanske någon organisation med anknytning till skolväsendet? Kanske den svenska försvarsmakten. Det är troligen inte ett särskilt svårt problem att lösa, om man vill.

I en tid när alarmerande många fortfarande tror att Trump förlorade presidentvalet för att det var "riggat" behövs en ökande mängd fria och trovärdiga källor. Landguiden - som desssutom säkert kan utvecklas - kan få en större roll att fylla i den mycket angelägna uppgiften.

Skapad: Senast ändrad: