Legala frågor och användarvillkor

Genom att läsa och använda denna hemsida och de IDstories som ingår i tjänsten, accepterar du våra användarvillkor.

Copyright

Material som publiceras på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, såvida inte annat anges eller det framgår att sådana rättigheter tillhör annan part.

Att IDstories AB har fått tillstånd att använda material från tredje part, t ex bilder från ett museum, en fotograf eller skribent, ger inte andra någon rätt att utan motsvarande samtycke använda materialet.

Foto och multimedia

IDstories AB driver en kommersiell tjänst. Vill du använda bilder, texter eller multimediamaterial i någon form, krävs samtycke från IDstories AB. Vänligen kontakta oss för att diskutera villkoren för detta.

Grunden för vår prissättning är prislistan från Svenska Fotografers Förbund.

Sponsorinformation: Om abonnemang och publicering av IDstories

Vår tjänst med IDstories är en abonnemangstjänst. Våra sponsorer betalar ett årligt fast överenskommet belopp per IDstory. Om vi inte fått uppsägning av ett abonnemang via mejl/brev inom 3 månader före ett abonnemangs upphörande, förlängs avtalet med ytterligare ett år. Vi bekräftar skriftligen eventuell uppsägning av abonnemang.

Om abonnemang av en IDstory upphör och IDstories AB anser att IDstoryn är av allmänt intresse, äger IDstories AB rätt att fortsätta låta IDstoryn ingå i vår databas och att den därmed fortsatt kan publiceras. IDstoryns sponsor ändras så att detta framgår.

Varumärken

IDstories är ett av oss registrerat varumärke.

IDstories AB har också en inarbetad praxis för vissa uttryck och en särskild presentationsstil. Vi ber er respektera även de upphovsrättsliga regler som är aktuella i detta sammanhang.

Missbruk av tjänsten

Om det kommer till vår kännedom att någon avsiktligt missbrukar våra tjänster, andras rättigheter eller agerar så att avsedd nytta med våra tjänster försvåras, kommer vi att vidta erforderliga åtgärder.

Våra misstag

Det kan hända attt vi gör misstag vad avser sakuppgifter eller användning av bild, text eller multimedia. Vi ber er kontakta oss, för att lösa problemet. Tack på förhand.

Ändring av dessa villkor

IDstories AB äger rätt att utan förvarning ändra dessa villkor.
Senaste ändringen 2019-06-11. (små förändringar sedan 2011)