Användning av denna hemsida

Genom att läsa och använda denna hemsida och de IDstories som ingår i hemsidan, accepterar du våra användarvillkor.

 

Copyright

Material som publiceras på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, såvida inte annat anges eller det framgår att sådana rättigheter tillhör annan part.

 

Att IDstories AB har fått tillstånd att använda material från tredje part, t ex bilder från ett museum eller en fotograf eller skribent, ger inte andra någon rätt att utan motsvarande samtycke använda materialet.

 

Foto och multimedia

IDstories AB driver en kommersiell tjänst. Vill du använda bilder eller multimediamaterial av någon form, krävs samtycke från IDstories AB. Vänligen kontakta oss för att diskutera villkoren för detta.

Grunden för vår prissättning är prislistan från Svenska Fotografers Förbund.

 

Sponsorinformation: Om abonnemang och publicering av IDstories

Vår tjänst med IDstories är en abonnemangstjänst. Våra sponsorer betalar ett årligt fast överenskommet belopp per IDstory och år. Om vi inte fått uppsägning av ett abonnemang via mejl/brev inom 3 månader före ett abonnemangs upphörande, förlängs avtalet med ytterligare ett år. Vi bekräftar skriftligen eventuell uppsägning av abonnemang.

Om abonnemang av en IDstory upphör och IDstories AB anser att IDstoryn är av allmänt intresse, äger IDstories AB rätt att fortsätta låta IDstoryn ingå i vår databas och den kan därmed fortsatt publiceras. IDstoryn ändras så att detta framgår.

 

Patent och varumärken

IDstories AB med systerbolag har två beviljade patent på delar av sin mobila tjänst. Intrång i dessa rättigheter kommer att beivras. IDstories, AdStories och Klicka på verkligheten är några av av oss registrerade varumärken.

IDstories AB med systerbolag har också ett flertal varumärken och en inarbetad praxis för vissa uttryck och en särskild presentationsstil. Vi ber er respektera även de upphovsrättsliga regler som är aktuella i detta sammanhang.

 

Missbruk av tjänsten

Om det kommer till vår kännedom att någon avsiktligt missbrukar våra tjänster eller agerar så att andras rättigheter eller avsedd nytta med våra tjänster försvåras, kommer vi att vidta erforderliga åtgärder.

 

Våra misstag

Det kan hända attt vi gör misstag vad avser sakuppgifter eller användning av bild, text eller multimedia. Vi ber er kontakta oss, för att lösa problemet. Tack på förhand.

 

Ändring av dessa villkor

IDstories AB äger rätt att utan förvarning ändra dessa villkor.
Senaste ändringen 2019-06-11. (små förändringar sedan 2011)