home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Östra kyrkogården i Lund

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Östra kyrkogården
Östra kyrkogården Foto. Johan Schlasberg

De mest besökta kyrkogårdarna erbjuder ofta en genväg, som t ex [Gamla kyrkogården i Malmö] eller en lagom lång promenad. Östra kyrkogården i Lund är mer omgiven än genomkorsad av gående och ilande. Många av de senare ska kanske hinna i tid till lektionerna på gymnasieskolan Spyken↗ svW som är grannen i Söder.

Egentligen var Östra kyrkogården tänkt att växa i nordlig riktning på mark som ägdes av samma privata aktiebolag som ägde och drev kyrkogården mellan c:a 1847 och 1885. Men man fick inte tillstånd och den tilltänkta marken är nu en del av Lunds Botaniska trädgård.

Men när skedde detta och varför ville man expandera? Svaret står delvis att finna i antalet nya Lundabor under 1800-talet. Som framgår av tabellen ökade antalet invånare allt hastigare och det var nog ganska enkelt att se att man behövde mer kyrkogårdsutrymme. Norra kyrkogården lär inte heller ha varit så välskött vid mitten av 1800-talet. I dagens perspektiv var det ett klokt beslut att inte expandera Östra kyrkogården.

1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
3.085
3.100
3.550
4.211
5.264
6.709
8.412
10.688
14.304
15.023
-
+15
+450
+660
+1.053
+1.445
+1.703
+2.276
+3.616
+719
 

Lunds invånarantal under 1800-talet

Grind

Grindar

Gamla kyrkogårdar är fyllda av många intressanta detaljer. Grindar hör till dessa. De står ibland ensamma, som kvarlämnade, utan funktion. Den som vill till graven behöver inte grinden.

Men detta har gjort dom vackrare; de har lösgjort sig från sin början och blivit något vi kan se med nya ögon. Se fler grindar ↓

Karta över Östra kyrkogarden
Östra kyrkogården

Mer historia

Man kan läsa mer historia om Östra kyrkogården på denna undersida till botan.lu.se.

Det är intressant att se de titlar som finns på många gravstenar. PÅ Carl Fredrik Hills gravsten står artist, medan [GAN] på Norra kyrkogården är helt utan titel.

Skadad gravsten
Vandalisering

Vandalisering

Tyvärr har även Östra kyrkogården i Lund drabbats av att få ett flertal gravplatser vandaliserade.

Det är svårt att förstå hur den eller de personer "tänker" när de utför dessa destruktiva handlingar. Hur länge får det dröja innan skadorna repareras? Mer om vandalisering ↓

Grind
Foto. Johan Schlasberg

Grindar

grind
Man kan undra om en grind som denna någonsin varit låst?
gravgrind

Hantverk - inte hastverk

Östra kyrkogården i Lund är fylld med vackra detaljer.

Grind
Öppet 365/24
Grind
Det är öppet på Andra sidan

Vandaliserade gravstenar på Östra kyrkogården i Lund

Dessa och andra skador uppkom vid två olika tillfällen veckorna kring den förste maj 2010. De tre bilderna är tagna av kyrkogårdschef Lars Borgström.

Människor kanske undrar vad som händer med stenarna efter vandalernas framfart? Läs längre ner för att få veta mer om detta.

Skadad gravsten
Skadad gravsten
Skadad gravsten
Skadade gravstenar

Reparation av vandaliserade och skadade gravstenar

Ibland skadas gravstenar av fallande träd eller stora grenar. Ibland kan det ske rena olyckor vid kyrkogårdsarbete utöver de verkningar som tidens tand med nödvändighet orsakar. Metalltjuvar härjar också på våra kyrkogårdar. Men det som syns mest och upprör mest är de brutala vandaliseringarna av enskilda gravplatser.

Kyrkogårdar och gravplatser är försäkrade i Svenska kyrkans eget försäkringsbolag. När skador inträffar startar en dialog med detta försäkringsbolag. Offerter ska tas in och det kan ta ganska lång tid innan det egentliga reparationsarbetet kan börja.

Man kan hoppas att denna process går fortare idag än när dessa skador inträffade. Och att det är färre skador.

Lummighet och kalligrafi

På sommaren blir kyrkogården som en utsmyckad del av sin granne den Botaniska trädgården.

Garden
Lummighet är en kvalitet, som i denna något retuscherade bild.
Blommor
Vinterträd
På vintern blir kyrkogården mer sin egen och de klippta och snöklädda träden är nästan som kalligrafiska tecken mot skyn.
Vinterträd
Snön vill ner, men i sitt frusna tillstånd stannar den i sommarens grenförtätningar.
Stor sten
Men det finns också stenar som ingen bor under och som är större än de som knastrar och kan leta sig in i dina skor.

Skapad: Senast ändrad: