homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Brunnen på Lilla Torg , Malmö

Lilla Torg i Malmö

Teckning av Vagn Jacobsen

Torgbrunnen på Lilla Torg

Brunnskar av Thure Thörn

Torgbrunnen ersatte 1973 en sedan länge försvunnen brunn. Den är en gåva från Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö Sparbank Bikupan.

Titta gärna på relieferna som påminner oss om forna dagars handel på [Lilla Torg]. Torget lades ut på 1590-talet som ett komplement till [Stortorget].

Om Thure Thörn

Född i Malmö 1918. Död 2005. Skulptör, utbildad på Skånska målarskolan och Konstfack i Stockholm.

Han var en mycket flitigt utnyttjad skulptör i offentliga sammanhang. Bara i Malmö har han utfört närmare tjugo skulpturer, fontäner och reliefer. Till detta kommer offentliga verk i bl a Lund, Landskrona, Trelleborg, Ystad, Ängelholm, Skövde, Uddevalla, Västervik och Mariestad.

Kunskapstorget och uppslagsverket BiBB

Han finns representerad på Malmö Museum och har gjort konstpolitiska insatser som styrelseledamot i Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Skånska Konstnärsklubben.

sal

Skridsko på torget

bibliotek

Skylt på brunnen

Skapad: Senast ändrad:

Annan sponsor är möjlig