home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Malmö stadsbibiliotek

TEMAN: Malmö | Platser

Malmö stadsbibliotek
Malmö stads huvudbibliotek Öppettider

Malmö stadsbibliotek

Malmös nya huvudbibliotek invigdes i maj 1997. Den kände danske arkitekten Henning Larsen har skapat en monumental byggnad intill det gamla Slottet svW, som varit huvudbibliotek sedan 1946. Många sneddar hit genom [ Gamla kyrkogården ].

Folkbibliotek i framtiden

2021 finns en nära framtid med Covid-19 pandemin som stängt många bibliotek - för Malmö se Öppettider ovan - men vad händer i ett lite längre perspektiv? Internet och många nya sätt att få veta mer och läsa mer kommer att fortsätta att förändra biblioteken. Inom biblioteksvärlden pågår en livlig diskussion som man bland annat kan följa via Bibliotekbladet

Folkbiblioteken håller dock på att förlora sin unika ställning som Kunskapscentrum och nu söker nya vägar och former för att vara relevanta. Förr var de ett ställe man gick till inte bara för att låna böcker utan för att läsa referenslitteratur, läsa tidningar och fråga bibliotekarier om råd. Fysiska böcker och andra fysiska media var basen i biblioteken. Idag talar de mer om biblioteken som möteplats och utvecklar nya servicefunktioner.

Biblioteken talar gärna, och med rätta, om sin roll för att stärka det demokratiska samhället. Dock vore det bra om man hade utvecklat mer om hur detta ska gå till och kanske rent av kunna mätas och exemplifieras utöver de allmänna formuleringar som de flesta av oss kan dela. Lite mer precision skulle öka styrkan i ambitionen och argumenten.

Bibliotek och Databaser

Den som vill veta mer idag börjar inte sällan med att Googla och en av de databaser/uppslagsverk som nästan alltid kommer högt upp i sökningen är Wikipedia. Men på flera bibliotek i Sverige finns inte Wikipedia med på deras sida om 'Databaser'. Bibliotekens egen tjänst Bibblan svarar är helt beroende av Wikipedia men betalar inget för att stödja den tjänsten. Ej heller finns där, exemplevis, annat än i undantagsfall en länk till utmärkta Svenska.se, en fri tjänst som drivs av Svenska Akademin.

om databaser på folkbibliotek
Köpta och fria databaser

Folkbiblioteken har en (förlegad) uppfattning om att de nästan enbart ska visa de databaser man köpt (röda prickar) men ur användarens synpunkt vore det mycket bättre med en mix av köpta och fria (gröna prickar). Mer om Referensstatus på bibliotek i min webbavhandling.

Ljusets kalender

Ljusets kalender

Det finns flera hundra sittplatser för studier och läsning. Via hissar och ett system av balkonger, broar och trappor kan man söka sig till en plats alldeles intill glasfasaden mot parken eller på en balkong med utsikt.

Interör - Malmö stadsbibliotek

Här kan man botanisera bland böcker, tidskrifter, tidningar från hela världen, hyra filmer och andra media och fika och plugga.

Det nya biblioteket är väl dokumenterat i boken Tidernas bibliotek, som kan köpas på biblioteket.

 

Malmökarta

Skapad: Senast ändrad: