home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Stortorget i Malmö

TEMAN: Platser | Malmö

Stortorget i Malmö
Stortorget vy mot öster

Stortorget i Malmö

Butiker och andra företag ↓

När handeln tilltog i mitten på 1500-talet behövdes ett större torg i Malmö. Jørgen Kock som var borgmästare i den då danska staden, beslutade att anlägga Stortorget på sin nuvarande plats. Den katolska kyrkan och klostret Helgeandshuset, som hade upptagit så mycket som 1/3 del av det som idag är torg, revs då reformationen hade fått sitt genombrott.

Gustav Vasa förhandlade med danskarna i Malmö 1524 och blev vid ett tillfälle så arg att han drog kniv mot en köpman från Lübeck. Läs mer om detta oblodiga knivdrama ...

Samtidigt med att detta magnifika torg skulle anläggas, beslutades att rådhuset skulle flyttas dit. Rådhuset har behållit sin placering sedan dess, men renoverats och förskönats i etapper; senast av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall↗ svW på 1860-talet.

Det gamla rådhuset hade legat mellan Adelgatan och Petrikyrkan. Där låg stadens handelscentrum utmed den breda "Algade" (Adelgatan). Nu flyttade stadens maktcentrum och handel ett kvarter när Stortorget anlades.

Utökad handel och saluhallar

Trots sin storlek på 200x200 steg (uppmätt av självaste Carl von Linné), ökade handeln så mycket att [Lilla Torg] måste anläggas i anslutning till Stortorget redan på 1590-talet. Handeln var enorm med dåtidens mått och skedde ute på stadens torg, där för dagen ditresta bönder och köpmän bedrev handel. Butiker i dagens mening fanns inte, men stadens hantverkare och handelsmän hade fasta bodar längs med stadens gator.

Gatunamn som Skomakaregatan, Grynbodgatan och Själbodgatan vittnar idag fortfarande om dåtidens verksamhet.
Nya förordningar trädde i kraft i början på 1900-talet och det blev av hälsoskäl förbjudet att sälja kött och fisk öppet på gator och torg. Detta blev ett kraftigt slag mot handeln på torgen och tre saluhallar öppnades. En av dem byggdes på Lilla torg och den sprudlade av kommers tills den revs på 1960-talet. Idag är det pittoreska Lilla torg fyllt av restauranger och uteserveringar. Man kan se imposanta [Fasadskulpturer på Stortorget 11].

Morianen på Stortorget i Malmö av Stig Blomberg

Vannkunst

Den så viktiga stadsbrunnen fick naturligtvis sin placering på det nyanlagda Stortorget. Vattnet leddes i tjocka trästockar hela vägen ifrån det som idag är Pildammarna och som var stadens vattenreservoar långt in på 1800-talet. Från stadsbrunnen utgick också ledningar till stadens större gårdar, som fick friskt vatten till sina brunnar - en fantastisk lyx på den tiden.

Träledningarna ersattes i slutet på 1800-talet av metallrör från det nya vattentornet i Pildammarna, då det visat sig att trärören varit en av smittokällorna i den stora koleraepidemin. På [gamla kyrkogården] finns en grav som minner om [tre läkare] som c:a 1850 dog i en koleraepidemi i Malmö.

Brunn på Stortorget i Malmö

En så central funktion som stadsbrunnen var rikt dekorerad - en s.k. vannkunst. I Malmö var brunnen krönt med en snidad "Morian↗ svW". Onekligen ett exotiskt inslag.

Gammal brunn på Stortorget i Malmö

Brunnen togs bort, men ersattes i mitten på 1960-talet av en ny brunn som nu ligger några meter ifrån den gamla vandkunsten. Den ursprungliga placeringen är markerad med 10 vita marmorstenar på torget. Även den nya brunnen - gjord av skulptören Stig Blomberg↗ svW har en liten Morian och är rikt dekorerad.

donationstext

Idag tjänar den bara som vattenkonst och ögonfröjd och är en populärt turistvy och fastnar på många semesterkort.

Om du ser en man till häst på Stortorget

... är det antingen en ridande polis eller kung Karl X:e Gustav ↗ svW Den senare har suttit upprätt på sin plats sedan 1896.

Apoteket Lejonets reklammålningar

År 1900 målades de första reklamskyltarna på Apoteket lejonets fasad. John Tesch, som var apotekare och ägare av [Teschska palatset] gjorde som många andra husägare i den växande staden mot slutet av 1800-talet.

Stortorget i Malmö

John Tesch lät använda en brandgavel som reklamplats för stadens affärsidkare och fick på så vis reklamintäkter. Upp till åtta lager av reklam hann det bli, innan väggen målades över 1914.

Övermålningen flagnade och var på 1990-talet i så dåligt skick att de gamla lagren av reklam hotade att försvinna. De flesta av stadens fasadmålningar är nu överbyggda eller övermålade, men denna vägg som återskapades 1994 till ursprungligt skick, står som ett monument över gammal reklamhistoria.
Det är troligen den enda helt återskapade reklamfasaden i Europa.

Kungligt knivdrama

Skylt i hörnan nära ingången till Scandic Hotel

Gustav Vasa hade blivit kung i Sverige 1523, vilket han förblev till 1560. Sverige hade vid denna tid c:a 800.000 innevånare och endast 5% bodde i städer. Kungen hade fått löfte av Hansan i Lübeck att få soldater till sin erövring av Gotland. Visby lyckades man dock inte inta. Kungen ansåg att Hansan inte uppfyllt sina löften och när han på Stortorget fick se den tyske diplomaten Herman Iserhel (som han kände sedan tidigare) blev han tvärilsk och drog kniv. Iserhel kom undan med blotta förskräckelsen.

Källan till denna berättelse är kungens egen krönikör Peder Svart. Det är han som skrivit in sig i våra skolminnen, genom att berätta om hur Gustav Vasa gömde sig i hölasset, blev stungen men överlevde och många andra berättelser.

Att en maktens skribent skulle berätta allt som det var, är det nog ingen som förväntar sig. I många fall räcker det idag med att vi ser det som en god historia. Den tunga källkritiken får vila till större ämnen.

skylt

Skapad: Senast ändrad: