home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Drottningtorget i Malmö

TEMAN: Platser | Malmö

Drottningtorget

Drottningtorget

Butiker och andra företag ↓

Du ser en lördagsbild i maj månad. Det är den veckodag då Bondens egen marknad erbjuder varor från lokala producenter av bl a grönsaker, bröd, ost och blommor. Öppettider: utvalda lördagar 9 - 14. För tider och mer information, se Bondens marknad - Malmö

Drottningtorget
Platsmarkering

Lokalt och globalt

Torghandeln har under perioder varit mycket livlig och detta kan spåras i stensättningen. Med jämna mellanrum finner man större stenar med nummer. En av stenarna har nr 178-181.

Den lilla kvadraten är en påminnelse om den stora världen och en del i en konceptidé som presenteras längre ner.

Drottningtorget tillkom 1806 då Gustav IV Adolf var kung. Han anlade också det torg som kallas [Gustav Adolfs torg]. Hans hustru hette Fredrika, men det var nog inte aktuellt på den tiden att kalla Drottningtorget för Fredrikatorget. Ett intressant samtalsämne med en feminist. Förr hade de "kyrkliga" en kort promenad till [Caroli kyrka].

Humanitetens hus
F d Humanitetens hus

Humanitetens hus

Svenska Röda Korset invigde i maj 2005 Humanitetens hus i den gula byggnaden - ett före detta ridhus för husarregementet, saluhall och vagnmuseum.

Verksamheten med en permanent och tillfälliga utställningar och möten/cafè pågick till november 2010. Det fick stängas på grund av en stor förskingring av en mycket oärlig person i Röda Korsets ledning.

Humanitetens hus hade fokus på humanitära frågor med utställningar, café och bibliotek. Man kunde bland annat gå in i en av de vita bussar som förde koncentrationslägerfångar till Sverige efter andra världskriget.

Stenar

Konceptförslag M:

I Humanitetens Hus fanns en världskarta som visade några av världens oroshärdar och ställen där Röda Korset var aktivt. Om man såg torget som vore det en karta över världen, skulle man kunna placera ut numrerade stenar som band samman berättelserna i Humanitetens Hus med torgets stenkarta över världen.

En bro från den fysiska världen till din värld

Inom en nära framtid skulle man också kunna ge varje redstone ett unikt datachip, vilket skulle kunna göra att man via sin mobil direkt via NFC kunde läsa mer om ett av Röda Korset projekt i världen. Geografi i världen och på torget, teknik och mer information i ett gemensamt projekt. Det hade blivit känt i hela världen.

Varje sten är stor som en vanlig gat-/torgsten och är lätt att göra och placera. Jag presenterade mitt förslag 2005, men det väckte inte tillräckligt stort intresse. Vid den tidpunkten fanns det mycket få mobiltelefoner med NFC - en sorts närhetsradio för snabb uppkoppling. Idag - 2015 - säljs det hundratals miljoner mobiler årligen med NFC-kapacitet. Projekt M kunde ha blivit en attraktion och en föregångare.

Skapad: Senast ändrad: