home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Norra Vallgatan 66, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Norra Vallgatan 66
Norra Vallgatan 66

Butiker och andra företag ↓

I samband med en stor renovering 1963 fick huset namnet Dringenbergska gården. Så hette husets förste kände ägare som var myntmästare i Malmö i mitten av 1400-talet. Men, det är inte Henrik Dringenberg som står staty på gatan, utan den kände industrialisten med mera [Frans Suell] som bland annat räknas som grundläggare av Malmö hamn i början på 1800-talet.

Norra Vallgatan 66 - nr 1 i kvarteret nr 32 Jörgen Kock är ett av Malmö äldsta bevarade hus. I ett dokument från 1463 refereras till myntmästarens hus. Henrik Dringenberg var myntmästare mellan 1455 - 1492. Det var en mycket lönsam befattning och en stor verksamhet. Under en period slogs alla danska mynt på Malmö slott, innan verksamheten flyttade till Jörgen Kocks hus, som skymtar på bilden bredvid.

Henrik Dringenberg begrovs c:a 1500 i det kapell till S:t Petri kyrka som han själv bekostat. Kapellet revs 1792.

Norra Vallgatan Malmö
N. Vallgatan 66. Jörgen Kocks hus i bakgrunden till vänster. Foto Lydig. Retusch JS

Tullförvaltaren Johan Poppelman är den förste svensk som äger huset.

Han träder in på scenen (tomten) c:a 1690 och man vet en hel del om huset från den tiden, eftersom en grannkonflikt resulterade i många juridiska handlingar.

Spinnhus och skola

I mitten på 1700-talet är fastigheten spinnhus ↗svW under några decennier. En Petter Cronsioe, vars hustru gav namn till deras sommarställe Heleneholm, ägde huset vid sin död 1823.

Malmö stad blev ny ägare till huset och bland hyresgästerna fanns Rikets ständer, som skulle använda källaren "till den stora kassakistans förvaring". Så började Sveriges Riksbank sin verksamhet i Malmö.

Husets status var helt klart på väg upp igen och 1827 blev det skola och läroverk. Där har tragglats mycket latin, men som en Theodor Holmberg skrev 1871 vid en studentexamen " ...vi satte den vita mössan på våra huvun, togo käpp i handen, gingo sjungande om studentens lyckliga dag omkring i promenaderna och tågade fria och stolta, utan anmärkning in på Kramers hotell till smörgåsbord, snaps och biffstek ..."

1879 tog skolperioden slut på grund av trångboddhet. Malmö Latinskola med privilegiebrev från 1406 flyttar till nytt hus.

1885 dyker det upp ett namn som vi känner igen idag, Kramer. Familjen Fritz Kramer flyttar in på andra våningen och vindsvåningen blir nu en del i hotellrörelsen.

Försäkringshus

1938 köptes fastigheten av Försäkringsbolaget Malmö, som -49 uppgick i försäkrings- aktiebolaget Skåne.

Norra Vallgatan
Västergatan i riktning österut.
Foto L. Lydig. Retusch JS

Bolaget som hade sitt huvudkontor på Norra Vallgatan 64 behövde mer ytor och påbörjade 1963 en omfattande renovering av nr 66. Det finns en riklig dokumentation från detta arbete.

Frans Suell

1915 invigs den kända skulpturen av [Frans Suell]. Skulptören heter Anders Trulsson.
(Foto och retusch -JS).

Skapad: Senast ändrad: